Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 woensdag
LEES Jakobus 3:13-18


17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.


SOAP Jakobus 3:17-18Jakobus laat het contrast zien tussen aardse wijsheid en hemelse wijsheid. Gods wijsheid toont wie Hij is, terwijl de aardse wijsheid duisternis en zonde uit de harten van mensen weerspiegelt. Om Gods wijsheid te verkrijgen, moeten gelovigen er nederig om vragen en ze moeten de transformatie door Gods woord door de kracht van de Heilige Geest nederig ontvangen.

Hoe vaak zoek je Gods wijsheid en leiding in jouw omstandigheden? Hoe bid je God om jouw kennis over Hem te vergroten, zodat je kunt groeien in geestelijke wijsheid? Het ontzag, de eerbied en de aanbidding voor God zijn de basis van alle kennis en wijsheid.


Vader God, geef me wijsheid, kennis en begrip zodat ik U trouw kan volgen. Heer, ontsteek in mij een vuur van verlangen om U beter te leren kennen. Wakker een passie in mij aan om Uw wegen te leren kennen en zorg ervoor dat die passie voor U aanstekelijk is voor alle mensen die ik ontmoet. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties