Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 maandagLEES Jakobus 3:1-5


3 Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. 4 Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. 5 Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen.
Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt.

SOAP Jakobus 3:3-5

Jakobus vertelt wijze dingen over de kracht van de tong, zodat gelovigen het belang van hun woorden vanuit Gods perspectief kunnen zien. Onze woorden laten zien wat er in onze harten leeft, dus woorden van boosheid, twijfel, bedrog en immoraliteit moeten onderkend worden en moeten stel gecorrigeerd worden. Omdat onze woorden God zouden moeten weerspiegelen, hebben we Zijn hulp nodig om er zeker van te zijn dat onze woorden rechtvaardig, liefdevol, beheerst en vol van genade en barmhartigheid zullen zijn.

Wanneer heb jij moeite met wat je zegt? Als je kijkt naar wat je zegt, wat zijn dan jouw gewoontes of patronen waarbij je Gods hulp nodig hebt? Hij kan je woorden verfijnen en veranderen. Onze woorden laten onze kennis en wijsheid zien. Onze woorden moeten we overgeven aan God om ze te laten veranderen, net als onze andere gedragingen.

Vader God,  ik dank u voor de kracht van Uw Woord. Help me om Uw Woord te gebruiken als leidraad voor wat ik zeg. Geef me wijsheid, onderscheidingsvermogen en zelfbeheersing als het gaat om de woorden die ik spreek. Laten mijn woorden vernieuwend en genadig zijn en laten mijn woorden U altijd weerspiegelen. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties