Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 donderdagLEES Jakobus 4:1-6


4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? 6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.


SOAP Jakobus 4:4-6Als gelovigen een compromis sluiten en gaan leven voor de cultuur, de waarden en de ideeën van de wereld, begaan we geestelijk overspel. God maak ons duidelijk dat we geen twee heren kunnen dienen. Als we leven voor de wereld, zullen we de dingen van de wereld aanbidden. Die dingen staan tegenover de dingen waar God waarde aan hecht. We moeten elke dag kiezen om alleen voor God te leven, alleen Hem te dienen en alleen Hem te aanbidden.

Is het voor jou een strijd om geen compromis te sluiten met de wereld? God geeft gelovigen de kracht om de verleiding te weerstaan als je ertoe geneigd bent om een compromis te sluiten over Gods waarden in plaats van met je hele hart voor Hem te leven.


Vader God, ik dank U voor Uw bescherming. U zorgt ervoor dat we kunnen ontkomen aan het verdraaien van Uw Woord en aan de verleiding om een compromis te sluiten over Uw waarden. Bescherm en bewaak mijn hart en mijn geest tegen gedachten, ideeën of geloofssystemen die Uw woord tegenspreken. Heer, haal elke trots in mijn hart weg, die me ervan weerhoudt om U en Uw mensen nederig te dienen. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties