Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 dinsdagLEES Jakobus 3:6-12


8 Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. 9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.


SOAP Jakobus 3:8-10Jakobus gaat verder met het beschrijven van de destructieve kracht van onze woorden en het belang van zelfbeheersing en wijsheid bij het spreken. Kritiek, roddels, leugens en woede-uitbarstingen kunnen veel schade aanrichten en dat heeft een levenslang effect. Jakobus leert ons dat niemand zijn tong in bedwang kan houden zonder de kracht en genade van God.

In welke situatie of bij wie dringt de Heilige Geest er bij jou op aan om je tong in bedwang te houden? Er ligt grote wijsheid in het beperken van onze woorden, zodat onze daden die door de Geest zijn geleid en ons gedrag voor ons spreken.

Vader God, neem de leiding over mijn mond. Help me om mijn tong in bedwang te houden. Geef me wijsheid en Uw onderscheidingsvermogen om te weten wanneer ik moet spreken en wanneer ik moet zwijgen. Help me om met mijn woorden Uw liefde laten zien, zodat Uw naam verheerlijkt wordt vanwege Uw werk in mij. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties