Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 donderdag
LEES Jakobus 2:8-13

8 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. 9 Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. 10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. 12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

SOAP Jakobus 2:8-13

Jakobus daagt gelovigen uit met het gebod ‘je naaste lief te hebben als jezelf’. Gelovigen horen God lief te hebben met alles wat ze zijn en hebben. Alleen dan zijn we in staat de behoeften van onze naaste boven die van onszelf te stellen.

Wat laten jouw houding, daden van opoffering en giften, aan anderen zien van Jezus? Offers van ons geld, onze tijd, liefde. talenten en giften aan anderen, laten zien dat we de Heer vertrouwen; Hij biedt al deze dingen aan, voorziet, en vult aan wat nog ontbreekt. Dit laat zien dat Hij echt het belangrijkste is voor onze harten.

Vader God, U bent mijn vrijgevige Voorziener die zich belangeloos uitgiet in mijn leven. Heer, leer mij vrijgevig te zijn, te geven zonder de kosten te berekenen, en te offeren zonder te rekenen op waardering en beloning.
In Jezus’naam. Amen.

Reacties