Doorgaan naar hoofdcontent

Geloof Wat Werkt

Ons handelen zegt veel over ons geloof. Zoals in het gezegde: 'Geen woorden maar daden'. Het is heel gemakkelijk te zeggen dat we geloof hebben in ons hart, maar als dat geloof ons niet in beweging zet en we tot actie overgaan, of er vruchten te voorschijn komen, is het dan écht geloof?

Wat we in ons hart geloven zou duidelijk moeten zijn in onze manier van leven. Misschien geloven we God in ons hart en willen doen wat Hem blij maakt, maar het bewijs van de echtheid en vrucht van ons geloof is te zien in hoe we leven, spreken, en in wat we doen.

Ik geloof dat Jakobus daarom het volgende opmerkt in hoofdstuk 2:14-26, dat het geen zoden aan de dijk zet als we zeggen geloof te hebben in God, als we niet óók handen en voeten geven aan ons geloof en doen wat God ons opdraagt zoals het Woord zegt.
Zoals hij zegt in Jakobus 2:17 (Versterkt), "Zo is ook het geloof als het geen werken heeft (daden en werken van gehoorzaamheid ter ondersteuning), in zichzelf dood (niet-operationeel, dood)." 

God leert ons dat ons geloof overgaat in daden en groeit in kracht, als we het door de Geest, in onze levens in praktijk brengen. Het is het kweken van een gehoorzaam hart, liefhebbend en met oog voor de behoeften van anderen, het goede doen, zelfs als het niet gemakkelijk of gebruikelijk is. En weerspiegelend de liefde, trouw en genade van Jezus naar de mensen in de wereld.

We zullen in ons leven veel situaties en noden tegenkomen die ons de mogelijkheid geven, ons geloof in praktijk te brengen. God wil dat we groeien en volwassen worden, zodat we ons geloof niet alleen gebruiken om onze eeuwige bestemming veilig te stellen, maar het ons de mogelijkheid geeft een - voor anderen zichtbaar - levend, ademend, prachtig beeld te zijn van Gods vrucht van trouw, genade liefde en kracht.

Als we in geloof gehoorzaam worden om liefde, genade en hulp te geven aan iemand in nood, als we het goede doen, brengen we in praktijk wat God ons heeft opgedragen. En elke keer als we dat doen, wakkert het in ons de vlam van geloof aan, als we zien hoe God werkt door simpel gehoorzaamheid 'te doen'. Dan wordt ons geloof méér dan een theorie of een goed idee voor anderen, en komen er vruchten te voorschijn in onze levens die ons geloof versterken en opbouwen.

Wees niet bang dat we ons voor Jezus moeten bewijzen - Hij ziet onze harten, Hij is trouw en wandelt naast ons als we groeien en leren. Hij vraagt ons niet te gaan strijden, of een een heleboel goede daden te laten zien, of te werken om hogerop te komen, onze redding te verdienen, of aan Zijn kant te blijven staan. Het soort goede werken waar we in méé mogen doen zijn die werken, die getuigenis geven van het geloof en vertrouwen wat we van binnen hebben.

Meestal maakt God het ons niet te moeilijk, maar toch vraagt Hij ons wel in actie te komen. Misschien laat Hij ons iemand zien in onze omgeving vol noden, om hulp te kunnen geven, in plaats van een stap opzij te doen of iemand alleen even een blik te geven in het voorbijgaan, terwijl we wel de mogelijkheid en kracht hebben om hulp te geven. (Om een breder zicht op dit onderwerp te krijgen, lees het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10:25-37).

Als we leren om de mogelijkheden die we in ons leven krijgen, niet alleen te zien als een mogelijkheid om een goede daad te doen, maar als de sleutel om ons geloof te versterken en uit te werken, is het mogelijk buitengewone, wonderlijke dingen in onze tijd gaan zien, waarvan we nooit hadden gedacht dat God die door ons zou kunnen doen. Ons geloof zal sterker en rijker worden, niet doordat onze daden dat verschil maken, maar omdat God met kracht zichtbaar wordt door ons geloof en in ons een machtig werk doet. Voor ons, voor anderen en voor Zijn glorie.

Ik houd van Hebreeën 11, een hoofdstuk met een "hal vol gelovigen", omdat we daar zien hoe zoveel tot de verbeelding sprekende helden in de Bijbel, leefden door geloof en deden wat God hen opdroeg, en daardoor ongelofelijke wonderen zagen gebeuren.

Als we groeien en leren hetzelfde te doen, zullen we zijn als degenen die "door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, en beloften verkregen hebben..." (Hebr. 11: 33)

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal dat geloof willen ervaren; en we kunnen groeien door de kracht van Zijn Geest, die aan het werk is in ons en door ons, in Jezus naam.

Met liefde,Reacties