Doorgaan naar hoofdcontent

Echt Geloof UitlevenDe wereld zegt dat je wel langs het randje kunt lopen - met één voet in de wereld en één voet in het Koninkrijk leven. 

Maar Jakobus wijst ons op de weg, de waarheid en het enige pad naar echt leven. 

Het is een alles insluitende relatie met Jezus die ons van binnenuit verandert. 

Het is de volheid van Hem, die vrede en een doel in de plaats stelt van frustraties en futiliteiten.  

Het is een hoop die diep in onze zielen daalt en het kan niet anders dan opgemerkt worden door de wereld om ons heen. 

We zijn voor één Heer geschapen, en Jakobus roept ons op geen compromissen meer te sluiten en God alleen te volgen met achterlating van al het andere. 
Laten we als we geconfronteerd worden met onze tekortkomingen, berouw hebben, bemoedigd door de overvloedige genade van Christus, en gemotiveerd godvruchtig te leven door Zijn kracht en voor Zijn heerlijkheid. - Jen Thorn (Introductie Jakobus)
Als we ons helemaal geven in de waarheid van het evangelie en onze zwakheid inwisselen voor de kracht van Christus, is dat het moment dat onze voeten als het ware geplant zijn in de grond van het Koninkrijk. 

In de laatste vier weken heeft Jakobus ons geleerd:   

  • Volharden - In verzoeking. In meer wijsheid. In het ontwikkelen van nederigheid. In vrede brengen. In het weerstaan van het liefhebben van geld.
  • Wees geduldig - In het lijden. Met onze woorden. Als we anderen omarmen en liefhebben. Als we God vertrouwen voor de toekomst. 
  • Laat de Vader zien - Door de wereld te laten zien dat ons geloof oprecht is, door onze liefde, onze woorden, onze hulp.... ons getuigenis. 
  • Bid - In tijden van blijdschap. In tijden van problemen. Omdat gebed krachtig is. Omdat het effect heeft. 
  • Volg God na in volle overgave. Blijf in Hem. Om dan in waarheid en liefde anderen die afdwaalden, aan te sturen dat ook te doen. 
... en zo veel meer. 

Jij die moe bent van het compromis, hoor je Hem roepen?   

Kom thuis. 

Wacht geen dag meer het alles insluitende, ware Jezus-leven te beginnen. De Leidsman en Voleinder van ons geloof heeft beloofd om te voorzien in Zijn genade en kracht voor de reis. Neem het van Jakobus aan... het is veel beter dan wat de wereld te bieden heeft.
Aan Zijn voeten,
  

Om over te hebben: Welke van de vijf sleutelwoorden hierboven is het meest een uitdaging voor jou? Wat is een les van Jakobus die je niet wilt vergeten? Hoe kunnen we voor je bidden als je jezelf verbindt om echt geloof na te jagen?

Reacties