Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 woensdagLEES Jakobus 2:1-7
1 Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 2 Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, 3 en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, 4 hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? 5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? 7 Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen?

SOAP Jakobus 2:1-7

Jakobus roept gelovigen op vriendjespolitiek en vooroordeel in te wisselen voor liefde. Hij herkent dat zelfs in de vroege Kerk de armen werden geminacht, genegeerd en gediscrimineerd. Terwijl zij die een hogere sociale status, positie, en grotere economische draagkracht hadden werden verhoogd en geëerd.

Wat voor persoon of wat voor zondaar ben jij  geneigd te discrimineren? De centrale bediening van Jezus was liefde. Hij had liefde voor de armen, voor hen die buiten de maatschappij stonden, liefde voor de zieken, de hulpelozen en krachtelozen, en liefde voor zondaars. Jezus verliet de hemel niet voor Zichzelf. Hij kwam naar de aarde voor ons – voor ieder persoonlijk. Wie zou jij eventueel kunnen uitsluiten door je daden of nalatigheid, of je houding? Hoe wil je vandaag beginnen om je liefde en genade te laten zien?

Vader God, ik dank U dat Uw evangelie niemand uitsluit. Ik dank U voor Uw genade die ik steeds weer tegenkom, gewoon zoals ik ben. Ik dank U dat Uw liefde niet op zoek is naar rijkdom, betrouwbaarheid en prestige, of status. Heer, laat me zien waar en hoe ik de mensen kan bereiken die niet zijn zoals ik. In Jezus Naam. Amen.     

Reacties