Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 maandagLEES Jakobus 1:19-21
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
SOAP Jakobus 1:19-21

Omdat gelovigen Gods goedheid en gerechtigheid hebben ontvangen, hebben we de verantwoordelijkheid ons spreken, onze houding en ons gedrag in bedwang te houden. Elke woord dat we spreken en elke handeling begint in ons hart. Als we in de verleiding komen onze gevoelens en emoties in onrechtvaardigheid en boosheid te uiten, moeten we als gelovigen ons hart tot stilte manen, tot rust komen en luisteren naar wat God wil wat we zullen zeggen en doen.

In welke omstandigheden word jij geleid door je emoties, je temperament, en je houding? Gelovigen moeten Gods kracht zoeken om hun agenda’s en zelfzuchtige verlangens over te geven, in ruil voor Zijn nederigheid, medeleven en genade voor anderen.


Vader God, laat Uw liefde in mij méér worden. Heer, help mij zodat door mijn woorden en daden de goedheid, vriendelijkheid en genade van Uw hart gezien worden. Heer, bewaar mij om meegesleurd te worden in negatieve emoties en houdingen. Help mij om nederig elke slechte en ongepaste gedachte en houding weg te doen. Heer, help mij U te eren in alles wat ik zeg en doe. In Jezus’ naam, Amen.  

Reacties