Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 dinsdagLEES Jakobus 1:22-27
22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
SOAP Jakobus 1:22-27

Jakobus schrijft over het belang van liefde in actie. We lijken het meest op God wanneer we geven, delen, troosten, bidden, en anderen ondersteunen die niet in staat zijn dit te beantwoorden, of het niet willen. De onbaatzuchtige daad waarin we op Christus lijken, is het bewijs dat we volgelingen van Jezus zijn. Gelovigen zijn geroepen Jezus te weerspiegelen en te vertegenwoordigen, door Zijn opofferende liefde door middel van onze daden naar buiten te laten stromen

Wat leren anderen van onze daden, gedrag en gewoonten over Jezus? De echte indicatie van het geloof ligt niet in wat iemand zégt te geloven, maar hoe iemands geloof zichtbaar wordt in zijn of haar leven. Als gelovigen niet zorgvuldig zijn, is het mogelijk dat we het kennen van Gods waarheid verwarren met Gods waarheid uitleven.

Vader God, U laat me dagelijks Uw onvoorwaardelijke en onzelfzuchtige liefde zien. Heer, help me van anderen te houden in woorden en daden. Heer, bescherm me voor de misleiding Uw Woord te kennen maar niet te gehoorzamen. Maak mij direct bewust van daden of gedrag waarin anderen U niet zullen herkennen. Heer, leer mij hoe ik kan liefhebben zoals U. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties