Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 vrijdagLEES Jakobus 1:16-18
16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
SOAP Jakobus 1:16-18

Jakobus plaatst onze strijd tegen verleiding tegenover de realiteit van Gods goedheid. Onze God is goed, rechtvaardig, heilig en weet wat recht is. Diep is Zijn ontferming, zijn liefde is volmaakt en oneindig trouw. Er bestaat geen groter offer dan de onvoorstelbaar grote prijs die Hij betaalde in Zijn Zoon Jezus. Terwijl wij Hem niets te bieden hadden spreidde Hij  Zijn liefde over ons uit. Maar als wij betwijfelen of God, en alles wat Hij aanbiedt, wel goed is, dan zullen wij tegenwerken en Hem niet  gehoorzamen en dienen.

Op welk terrein van jouw leven stel jij vragen over Gods goedheid en trouw, omdat jij van binnen andere verwachtingen had? God blijft trouw aan Zijn toewijding aan onze geestelijke groei, en Hij handelt in trouw aan Zijn karakter en Zijn beloften. Met wie deel jij vandaag de goedheid van God, Zijn genade en Zijn barmhartigheid?

Vader God, Ik dank U dat alle goede en volmaakte gaven van U komen. Ik dank U voor Uw voortdurende, echte, onveranderlijke aanwezigheid in mijn leven. Laat mij elke dag eraan denken dat U altijd aanwezig bent en in mijn leven werkt, hoe ik mij ook voel of hoe de dingen eruit zien. Dank u, dat U ook het slechtste van mij ziet, maar mij van U het beste geeft. In Jezus’ naam. Amen

Reacties