Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 maandag

LEES Jakobus 1:1-4
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
SOAP Jakobus 1:1-4

Jakobus, de halfbroer van Jezus Christus, valt meteen met de deur in huis, in zijn brief aan de verstrooide en vervolgde Joodse Christenen van de vroege kerk. Hij geeft aan de volgelingen van Jezus een krachtige aansporing om de waarde in te zien van  beproevingen. Hij leert hun dat geduld en volharding vaak ontstaat door middel van beproevingen. Voor gelovigen zijn lijden en beproevingen een zekerheid. Als wij beproevingen op de juiste wijze (met blijdschap) aanvaarden, zullen we tot geestelijke rijpheid komen. Niet in de beproeving zelf ligt de blijdschap, maar in de wetenschap dat we in ons lijden nooit alleen of door God vergeten zijn.

Wat zegt jouw reactie op beproevingen over je vertrouwen op God? Beproevingen dienen een belangrijk doel in het leven van een gelovige. Zij helpen ons te putten uit Gods onuitputtelijke troost, liefde, genade en hoop.Zij laten ons ook zien waar of wanneer wij buiten God leven.Waar of wanneer heb jij Gods hulp nodig om anders tegen beproevingen en lijden aan te kijken?


Vader God, U alleen bent Degene die volmaakt trouw is om ieder goed werk dat U bent begonnen, ook te voleindigen. Dank U, Heer, voor Uw verlangen om mij te volmaken en meer op U te doen lijken. Help mij bij het aanvaarden van, en het mij onderwerpen aan,  Uw manier om rijpheid in mijn leven te bewerken. Openbaar Uzelf klaar en duidelijk, Heer, in mijn beproevingen, zodat ik die vol vertrouwen samen met U kan verdragen. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties