Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 donderdagLEES Jakobus 1:12-15
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

SOAP Jakobus 1:12-15

Jakobus brengt ons in gedachten dat wie de beproeving van verzoeking doorstaat en stand houdt door God rijkelijk wordt beloond. Hij maakt ons ervan bewust dat verzoeking niet afkomstig is van God. Verzoeking komt voort uit onze eigen verlangens en lusten, de zuigkracht van de wereld, en het werk van Satan. Verzoeking is voor iedere gelovige een akelige werkelijkheid. Maar God belooft ons in Zijn trouw een manier om elke verzoeking die je als gelovige tegenkomt te  ontvluchten, zodat wij kunnen standhouden.

Met welke verzoeking heb jij vandaag te kampen? Als wij verzoeking meemaken moeten wij als gelovigen op Jezus zien, die, hoewel Hij verzocht werd  op alle manieren die een mens kunnen overkomen,  zonder zonde bleef. Wij zien af van onszelf, haasten ons naar Hem toe en zoeken ijverig Zijn weg om te ontkomen, die ons is beloofd en gegarandeerd. God geeft Zijn volgelingen de kracht om “NEE” te zeggen waar we eigenlijk “ja” willen zeggen.


Vader God, elk moment van de dag heb ik U nodig. Ik dank u voor Uw bescherming  en Uw voorzienigheid op die momenten dat de verzoeking ondraaglijk lijkt. Maak mij gewillig en geef mij de kracht om te weerstaan en stand te houden. Heer, maak mij Uw weg ter ontkoming duidelijk. Als ik struikel en bezwijk voor verleiding, mag ik er dan aan denken dat Uw genade groter is dan mijn zonde. In Jezus naam. Amen.

Reacties