Doorgaan naar hoofdcontent

Plant De Waarheid In Je Hart
“snel om te horen,
traag om te spreken,
traag tot toorn”
- Jakobus 1:19

Dertig weken lang bracht ik elke dinsdagavond 3 uur door met een groep vrouwen en een huwelijks- en gezinscounselor om te praten over vaardigheden die je nodig hebt voor het gezinsleven.

“Boosheid is een uitingsvorm waarachter je iets verbergt – een verwijzing naar een andere, onderliggende emotie. Wij gebruiken boosheid om onze schaamte, onze tekortkomingen en onze pijn te verbergen.”

Echt waar? Ik ben opgegroeid in een gezin waar boze uitbarstingen de norm waren. Om gehoord te worden verhief je gewoon je stem en je praatte met meer heftigheid. Dat was onze manier van communiceren. Als volwassene moest ik opnieuw leren hoe je een gesprek aangaat zonder dat het een verbale wedstrijd wordt - als ik tenminste een vredig huisgezin wilde. Ik moest de wortels van bitterheid wegdoen die mijn zelfzuchtige hart omstrengelden.

Wat ik door die wijze raad heb geleerd stemt volkomen overeen met de waarheid die ons wordt meegedeeld in het boek van Jakobus. Eigengerechtige boosheid is nooit heilzaam. We zullen de strijd nooit winnen door onze woorden als wapens te gebruiken.

De apostel Jakobus leefde in een tijd waarin tegenpartijen hun meningen heftig tegenover elkander plaatsten, en hij bood praktische hulp aan de vroege gemeente wat betreft het omgaan met conflicten. Volgens de regels van de wereld moeten wij eisen dat onze eigen manier de juiste is, maar in dit gedeelte ontdekken wij wat voor God geldt als gezonde communicatie:

    snel zijn om te horen 

Dit impliceert twee dingen:

1.  Onze geest moet bereid zijn om te leren, en zich onderwerpen aan de instructies van Gods Woord en die ijverig gehoorzamen. Als we Gods Woord in ons zelfzuchtige hart planten, dan zal de vrucht daarvan nederigheid zijn. Dan zullen we, in plaats van ons eigen recht op te eisen, met een overgegeven hart de behoeften van anderen boven die van onszelf plaatsen.

“Het hart van de verstandige verwerft kennis, en het oor van de wijzen zoekt kennis” (Spreuken 18:15)

2.  In plaats van onze eigen denkwijze te verdedigen, behoren we te proberen het standpunt van de ander te begrijpen. We zien vaak de pijnpunten in het leven van onze gesprekspartners over het hoofd, doordat we niet luisteren naar de schreeuw van een gewond hart, die door hun woorden heen klinkt.

“Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.”(Spr. 18:2)

traag om te spreken.

Onbeheerste heftigheid staat garant voor slechte communicatie. Het is het beste als we onze woorden zorgvuldig kiezen – of helemaal niet spreken. In plaats van tegenweer te geven en beledigd te worden, zouden we al biddend moeten antwoorden, en zodoende de genade vermeerderen.

“In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt is verstandig” (Spr.10:19)

…traag tot toorn

Weiger om eigengerechtige verontwaardiging rond te dragen als ware het een ridderorde. Geef in plaats daarvan in nederigheid je verwondingen over aan God, en laat Hem jouw strijd voeren.

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt .”(Spr.16:32)

Jakobus legt uit hoe wij dat vleselijke, zondige onkruid, dat een zootje maakt van de  grond van ons hart, moeten uitrukken. Als we Gods Woord bestuderen wordt het zaad van de waarheid in ons leven geplant. Telkens als wij eenvoudig gehoorzamen aan wat God zegt, gaat er een prachtige vrucht groeien. Als jij, net als ik, een familieleven vol boosheid achter de rug hebt, kan Gods Woord, toegepast op jouw hart, het landschap van jouw leven veranderen.

We kunnen onze boosheid uitwieden en daarvoor in de plaats gerechtigheid zaaien.

Ons hart op orde brengen betekent hard werken, maar het is de moeite waard.

Vast in het geloof,

Uitdaging: Richt je deze week op Weest dader van Gods Woord.” Lees Gods Woord niet alleen, maar leef het uit! Bedwing je tong als je in boosheid zou willen reageren, ga die extra mijl met die mens die hulp nodig heeft, vergroot je vergevensgezindheid ook al doet het pijn en wees gul… met je geld, je liefde en je tijd.

Leesplan:

Weekvers:

Reacties