Doorgaan naar hoofdcontent

Introductie Jakobus


Als je het boek Jakobus leest in het nieuwe testament, lees je een brief die is geschreven door de halfbroer van Jezus. Hoe bijzonder is het om woorden te kunnen lezen die geschreven zijn door een man die in hetzelfde huis is opgegroeid als onze Heer!
Jakobus wordt niet genoemd als een van de volgelingen van Jezus tijdens Zijn aardse bediening. Sterker nog, we weten maar weinig van hem tot hij volwassen is. Dit komt waarschijnlijk doordat Jakobus pas ging geloven na Christus’ opstanding (Johannes 7:3-5; Handelingen 1:14).
Dus wat weten we wel over Jakobus, de broer van Jezus? Hij bekleedde een hoge leiderschapspositie in de kerk (Galaten 2:9) en vanuit de kerkgeschiedenis weten we dat hij deel uitmaakte van de eerste oecumenische raad van de vroege kerk. Deze raad was in het leven groepen om sommige ketterijen aan te pakken. De voorzitter van die raad was Jakobus, niet Petrus of Paulus. 
Jakobus stond bekend als een rechtvaardig man die hield van gerechtigheid. De overlevering leert ons dat zijn knieën leken op die van kamelen: hij bracht een groot deel van zijn leven geknield in gebed door. Dus de bijnaam van Jakobus was Jakobus de Rechtvaardige.
Zo rond het jaar 50 na Christus inspireerde de Geest deze broer van Jezus om een boek te schrijven. Omdat Jakobus en Jezus uit dezelfde familie komen, zou je verwachten dat zijn boek net zoals een evangelie zou zijn geschreven, waarin hij verhalen zou vertellen over zijn goddelijke broer. Maar niet een keer zegt hij zoiets als ‘en Jezus zei…’ of ‘Jezus deed…’. In plaats daarvan lijkt zijn schrijfstijl meer op die van de wijsheidsliteratuur die je kent van het boek Spreuken.
R.C. Sproul stelt dat Jakobus net zo schrijft als Jezus doceerde; geen lange lezingen, maar korte lessen. Het boek Jakobus is geen dik boek, maar Jakobus slaagt erin om verschillende onderwerpen ter sprake te brengen. Net als Jezus spreekt hij over lijden, de kracht van gebed, het belang van het in bedwang houden van je tong en het gevaar van rijkdom.
Als we de brieven van Paulus met die van Jakobus vergelijken, zien we dat Paulus weliswaar praktische dingen schrijft, maar zich vooral richt op ‘orthodoxy’ (de goede manier van denken). Jakobus, daarentegen, was meer gericht op ‘orthopraxy’ (de goede manier van leven). Hij richt zich meer op onze harten en handen en niet zozeer op onze harten en gedachten. Maar begrijp Jakobus niet verkeerd: zowel theologie als godsvrucht zijn belangrijk voor een krachtig christelijk leven. Het is zelfs zo dat je niet op een goede manier kunt leven als je niet op een goede manier denkt. De juiste doctrine, ontvangen in geloof, leidt tot gepaste toewijding.
Omdat Jakobus nadruk legt op wat we doen, hebben veel mensen dit boek verkeerd begrepen. Sommigen lezen het zo dat ze geloven dat we Gods liefde en gunst kunnen verkrijgen door onze goede werken. Dit is een onzinnige gedachte die mensen van het evangelie af kan drijven. Gelovigen die Jakobus op die manier lezen kunnen voor twee problemen komen te staan: wanhoop of trots. Als je gelooft dat Gods acceptatie afhangt van jouw gedrag, zou je wanhopig kunnen worden en zou je snel kunnen opgeven als je faalt (en we falen allemaal vaak). Als je niet wanhopig wordt van het falen, worstel je met trots als het je lukt.
De juiste manier om Jakobus te interpreteren is vanuit het evangelie. Zonder het evangelie haal je de hele tekst uit zijn context. Jakobus schetst een beeld van een perfect christelijk leven. Maar niemand is perfect, echt niemand (Romeinen 3:23). Daarom hoeven we ons niet wanhopig te voelen als we falen. We moeten naar Jezus opzien, die dat perfecte leven voor ons geleefd heeft. We kunnen ons erin verheugen dat in Hem al onze zonden zijn vergeven. We moeten niet trots zijn als we slagen, maar we moeten dankbaar zijn dat Christus in ons aan het werk is.

Jakobus daagt ons uit om er niet alleen over te praten, maar het ook te gaan doen. Als we dit boek samen bestuderen, kunnen we geconfronteerd worden met onze tekortkomingen en tot inkeer komen. We worden bemoedigd door Christus’ overvloedige genade en we worden gemotiveerd om een godsvruchtig leven te leiden door Zijn kracht en voor Zijn glorie. 
__________________________________________________________
Doe maandag met ons mee als we beginnen aan onze studie over deze prachtige brief van Jakobus! 
Koop onze studiegids en schrijf datgene wat je geleerd hebt op tijdens onze vier weekse studie waar we vers voor vers door deze brief gaan! 
Elke studiegids bevat:
  • een uniek internationaal recept
  • dagelijkse SOAP pagina's die jou helpen actief bezig te zijn met Gods Woord
  • weekverzen om te leren
  • reflectie vragen
  • reactie pagina's
  • gebeds pagina's en meer! 

Reacties