Doorgaan naar hoofdcontent

Herkennen en Afrekenen met de Zonde van Aanzien des Persoons

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons.  – Jakobus 2:1
We zijn trots en we ontkennen het snel. Dat kan nooit over ons gaan.
Voortrekken.
Vooroordelen.
Discriminatie.
“Ik voel me niet aangesproken,” fluisteren we zacht terwijl wel nerveus op onze stoel heen en weer schuiven. We kijken de andere kant op om het gesprek te vermijden.
Maar ook al willen we dit probleem liever niet onder ogen zien, het is een onderwerp waar we het over moeten hebben. De kerk heeft vandaag last van dezelfde ondeugden als die in Jakobus’ tijd. Mensen laten hun persoonlijke voorkeuren voor bepaalde mensen vóór de liefde gaan. Het probleem? Deze broeders over wie Jakobus hier spreekt, gaven meer om hun eigen eer en glorie dan om die van de Heer. En wij verschillen niet zo heel veel van hen.
Ons vlees wil dat we geassocieerd worden met mensen die een hogere sociale status hebben, die mooier zijn en die meer invloed hebben. Maar oh, mijn hart wordt erbij bepaald dat Jezus niks waard was in de ogen van de wereld en ik word nederig doordat ik hierbij bepaald word. Sterker nog: hij was het tegenovergestelde van mensen met wie wij geassocieerd willen worden. Hij was een man zonder reputatie, die zichzelf vernederde door de rol van dienaar aan te nemen (Filippenzen 2:7). Hij bezat geen schoonheid dat wij hem aantrekkelijk zouden vinden en hij werd veracht en door mensen gemeden (Jesaja 53:2-3)… zelfs tot in de dood.
Jezus was nederig
Nederig genoeg om de glorie van de hemel achter zich te laten om volledig God en volledig mens te zijn.
Nederig genoeg voor een stal als kraamkamer en een kribbe als eerste bedje.
Nederig genoeg om iemand met lepra aan te raken, om te eten met de tollenaar en om genade te schenken aan een overspelige.
Nederig genoeg om de voeten van de discipelen te wassen.
Nederig genoeg om voor ons bespuugd te worden, geslagen te worden en aan het kruis genageld te worden.
Nederig genoeg om Zijn geest te geven en om begraven te worden.
Nederig… zodat Hij uiteindelijk op kon staan in triomfantelijke overwinning!
De rol van een dienaar aannemen en jezelf opofferen om mensen lief te hebben die veracht worden door de wereld? Er schuilt geen schoonheid in die rol. Zo lopen we in het spoor van onze Verlosser – door nederig te zijn en onszelf nederig op te stellen onder Gods hoge gezag, zodat Hij ons op de bestemde tijd een eervolle plaats zal geven (1 Petrus 5:6).
God draagt ons op om mensen die volgens de wereld gebroken en verlaten zijn op te zoeken als ze bedroefd zijn.
God vraagt van ons dat we aandacht geven en eerbied tonen aan de mensen die volgens de wereld arm en onwaardig zijn.
God zegt om mensen die door de wereld veronachtzaamd en gediscrimineerd worden en die hun hoop verloren hebben lief te hebben zoals we van onszelf houden.
Want door het kruis, gaat de genade boven de veroordeling.
Heb jij de neiging om anderen op hun uiterlijk te beoordelen? Wacht dan niet langer en beleid dit, stel jezelf nederig op en heb vandaag lief zoals Jezus liefheeft.
Wanneer je echt het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handel je goed. – (naar Jakobus 2:8)

Aan Zijn voeten,Laten we praten: Wie zou jij buiten kunnen hebben gesloten door wat je deed, door wat je naliet of door je houding? Welke stap kun je VANDAAG nemen om genade en liefde te tonen aan een ander?

Reacties