Doorgaan naar hoofdcontent

Wat jij en ik ECHT nodig hebben ...
Ze zat voorovergebogen op het koude trottoir, om haar lichaam beter te beschermen tegen de gure wind. Het weerbericht had dalende temperaturen voorspeld voor de nacht. Het leek erop dat ze op diezelfde plek de nacht wilde doorbrengen, daar op die straatweg.
Ik had deze ontmoeting niet gepland.

We waren in de stad en hadden een strak schema en ik was van plan voor haar te bidden terwijl ik haar kordaat zou passeren. Maar voordat ik het in de gaten had pakte mijn jonge dochter mijn hand en hield me tegen, tot we voorover hurkten naar de geïmproviseerde slaapplek en zo veel dichterbij de dakloze vrouw kwamen dan ik me had voorgenomen.

Onze gezichten kwamen dichter bij elkaar. Onze ogen maakten contact. We strekten onze handen naar haar uit. 


Ze reageerde niet zoals ik zou verwachten van iemand in haar situatie. In plaatst daarvan hoorde ik terwijl ik voorover boog een prachtige hymne van haar lippen komen. Het ging over dankbaarheid en Gods trouw, en ik zal mijn leven lang haar gezicht niet vergeten, het straalde van pure VREUGDE.

We stopten zonder te weten wat we tegen zouden komen.

We bleven er omdat onze harten zich niet meer konden toesluiten.

Uiteindelijk werd het ons duidelijk dat ze proviand had voor de nacht, en een plan er weer bovenop te komen. Door een brand was ze haar huis verloren; maar het had haar geloof zeker niet uitgedoofd.

Jezus.

Zijn naam was op haar lippen, en hij was haar vaste fundament. Feitelijk vertelde zij ons als eerste, dat ze een heel, heel rijke vrouw was.


Rijk in Jezus Christus
-------------------------------------------------------------

We worden door hen stilgezet omdat ze zo tegengesteld aan de heersende cultuur, hun leven leven. In een maatschappij die vecht voor wat goed, eerlijk en makkelijk is, is er aan deze mensen iets radicaal anders. Zij zijn niet te missen. En als je in hun gezelschap bent geweest, blijft hun geweldige gedrag in je gedachten. Wat zij doen is gewoon onbegrijpelijk voor de rest van de wereld. En ze wettigen de belangrijke vraag: "Wat maakt deze mensen zo anders?"


Het is de VREUGDE van de Heer, gewoon heel eenvoudig.

Behalve dat het niet eenvoudig is, en hun omstandigheden verre van gewoon zijn.


Het is bijna altijd VREUGDE onder behoorlijk zwaarwichtige omstandigheden, en juist dat maakt hen meer standvastig. Ze schijnen zo schitterend en prachtig als sterren die in de meest donkere nacht zichtbaar zijn. Je kan gewoonweg je ogen er niet van afhouden. 

Ze zijn onder grote druk, maar er is VREUGDE.

Ze hebben lichamelijke gebreken, maar er is VREUGDE.

Ze zijn oneerlijk behandeld, maar er is VREUGDE.

Ze rouwen om een groot verlies, 
maar er is VREUGDE.


Gemak.

Spullen.

Status.

Overvloed.

Met wereldse verwachtingen vechten we voor deze dingen, maar er is nooit een blijvende bevrediging. Tijdens het gevecht zijn we er vaak ellendiger aan toe dan ooit.

Maar als we onze gedachten en harten op de soevereiniteit en goedheid van onze Verlosser richten, gaat alles er anders uitzien.

Onze hoop blijft standvastig.

Vrede overstroomd ons als een vloed.

Er is overlopende echte vreugde.

Ik kan niet voor jou spreken, maar ik wil ook zo leven.

"Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus."- Fillipenzen 4: 19

Onze grootste behoefte?

Zijn naam is Jezus.

Als je God vraagt om wat je nodig hebt, vraag eerst om meer van Hém...

Aan Zijn voeten,

Whitney

*contact: We willen graag van jou wat horen in de reacties hieronder! Wat heeft God tot JOU gezegd door Zijn Woord toen we samen de Filippenzenbrief behandelden?

Reacties