Doorgaan naar hoofdcontent

SportenSportenWat een werk. Alleen van het word word ik al moe. Ik ben niet in vorm en ik weet dat ook wel, dus denken aan zoveel werk om in conditie te komen, voelt nogal overweldigend. 

Terwijl ik dit zeg, voel ik me al helemaal ontmoedigd als ik er aan denk dat ik mijn sportschoenen zou moeten aantrekken. Het woord ‘werken’ is duidelijk anders bedoeld hier, maar ik richt je aandacht erop omdat het zo belangrijk is in dit gedeelte. Het vers zegt ons dat we aan onze zaligheid moeten WERKEN.   

Het is maar één woordje, maar het is belangrijk om onderscheid te maken tussen werken AAN je zaligheid versus werken VOOR je zaligheid, omdat de hoeksteen van ons geloof steunt op dit detail. We werken AAN onze zaligheid, we werken niet VOOR onze zaligheid. Dit moet duidelijk zijn – er is niets wat we ooit kunnen doen om onze zaligheid te verdienen door erVOOR te werken. Geen leven vol goede werken of vriendelijke woorden of goede bedoelingen. We zijn het niet waard om die genade te ontvangen, we verdienen geen plaats in Gods aanwezigheid.  

En toch zijn we uitgenodigd om Zijn familie te zijn. Onze zaligheid is aan het kruis gekocht en onze ziel is verlost door Christus’ offer.  

Het is moeilijk om zo’n geweldig groot cadeau ten volle te begrijpen. Het is gratis, ongeacht de waarde. Geen kleine lettertjes. Geen rente. Geen sprake van dat je het terug moet geven. Geen schuld om te voldoen.  

Het is gratis. En het is eeuwigAls je Christus werkelijk uitnodigt in je hart, is er niets wat je kunt doen om je zaligheid te verliezen. Niets. Je bent geënt in het Koninkrijk en je staat geschreven in het Boek van het Leven.  

Dus, hoe zit dat nu met werken AAN je zaligheid?  

Paulus verwijst naar de verandering die onze zaligheid in ons zou moeten veroorzaken. Dit is geen project waar we aan meewerken of geen bediening die we leiden zodat mensen op ons zullen gaan letten. Het is hoe ons hart reageert op het evangelie en hoe we onze Maker benaderen met eerbied en ontzag.  

 (Fil. 2:12  Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. . .) 

God stuurt ons er niet alleen op uit of stuurt ons alleen van een afstandje. Hij is bij ons en Hij werkt in ons. Hij verlangt ernaar dat we groeien als mensen van geloof en dat we op zo’n manier leven dat we Hem weerspiegelen.  (Fil. 2:13 . . . want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen )
Het is een kans om God welkom te heten in de geheime plekken in onze ziel die we zelden aan iemand laten zien.  

Veranderde hartenHerstelde verledensGeheelde relaties. Vrede vinden in verdriet en vreugde in rouw. Dit is wat alleen God in ons kan doen.  

Hij verlangt ernaar dat we in harmonie leven met andere gelovigen. We zijn geroepen om Zijn Kerk te zijn, Zijn bruid. Het is een kans om elkaars kracht te herkennen en te vieren. Het is een gemengde familie die geduld en doorzettingsvermogen nodig heeft, en het is noodzakelijk dat we samenwerken in plaats van strijden. De Kerk is bedoeld om te vervullen, maar het kan een frustrerend etablissement zijn als we onze menselijke neigingen laten leiden zonder nederig te vertrouwen op Gods leiding.  

Hoe we aan onze zaligheid werken en het evangelie uitleven – als individuen en als gemeenschap – is wat de wereld ontwaart als Christendom. Zullen ze ons hypocriet noemen of zullen ze zien dat we worden geheiligd? Zullen ze de kerk verbannen of zullen ze verlangen naar de gemeenschap die wij zo koesteren 

Laten we samen aan onze zaligheid werken. Opdat onze levens een offer zullen zijn; een echte daad van aanbidding. 

Genade en vrede, 

Sara 

Reacties