Doorgaan naar hoofdcontent

Onze Zekerheid In Lijden
Heb jij ook wel eens van die dagen… maanden… misschien zelfs jaren waarin je leven lijkt op een gevangenis van lijden waaraan je niet kunt ontsnappen? Misschien rouw je om de dood van een geliefde of wacht je tot een droom uitkomt of word je geketend door fysieke of emotionele moeite. Misschien is het een moeilijke relatie of misschien word je gevangen gehouden door angst voor het onbekende in de toekomst. Zou het kunnen dat sommigen van jullie net door een paar hele moeilijke dagen heen moesten gaan en nu simpelweg verlangen naar het gevoel dat je vrij bent en weer opleeft? 

Dat heb ik ook meegemaakt. 

De Vader vraagt om niet weg te gaan van Hem, maar juist om dichterbij te komen. Hij vraagt ons om Zijn compassievolle woorden toe te laten in onze gedachten: 

Mijn genade is voor u genoeg… (2 Kor. 12:9) 

Ik ben nabij de gebrokenen van hart… (Psalm 34:19) 

Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen… (Jacobus 4:8) 

Wees sterk en moedig, want Ik ben met u… (Jozua 1:9) 

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten … (Hebr. 13:5) 

Zie, God is mijn Helper (Psalm 54:6) 

Niet aan u is de strijd, maar aan Mij (Kron. 20:15) 

Wees niet bevreesd, want ik ben bij u (Jes. 41:10) 

Mijn barmhartigheid is niet opgehouden (Klaagl. 3:22) 

Niets is voor Mij te wonderlijk (Jer. 32:17) 

Overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich (Psalm 30:6) 

Ik ben een Held, Die zal verlossen… (Zef. 3:17) 

Velen van jullie kunnen verhaal na verhaal vertellen over Gods goedheid tijdens jouw lijden. Door de jaren heen heeft God steeds zijn liefde en barmhartigheid getoond en Hij verandert ons. Zijn aanwezigheid geeft vrede in de meest onzekere tijden. Zijn genade maakt dat we leven in Hem. We kunnen vertellen over zijn trouw en we kunnen anderen bemoedigen, niet omdat het leven zo makkelijk is of omdat we het allemaal zo goed weten, maar doordat de hoop die Jezus geeft veel meer is dan wat deze wereld ons te bieden heeft.  

Wat we ook doormaken, we vertrouwen daar vast op, omdat onze ogen op U gericht zijn, Heer. 

En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.” – Fil. 1:12-14 

Vervolging en gevangenschap in Rome onder de wrede keizer Nero was erger dan je je kunt voorstellen. En Paulus was niet naïef als hij het had over zijn toekomst. Maar in zijn lijden richtte Paulus zich op het evangelie, zijn vertrouwen was in Christus en dat zag de wereld die hem gadesloeg. Het was zo goed te zien, laat Filippenzen ons weten, dat Paulus’ ketenen een doel hadden: het evangelie werd verkondigd en zijn broeders kregen meer vrijmoedigheid. 

Ga jij door een moeilijke periode heen? 

Steun op jouw begripvolle Vader, richt je op het evangelie, vind je vertrouwen in de verrezen Verlosser en kijk uit naar de manier waarop God aan het werk is in dit traject. Net als Paulus zal je snel kunnen getuigen van de pracht die toen ontstond, omdat God steeds alles laat meewerken voor jouw bestwil en Zijn glorie. 

Aan Zijn voeten, 

 
 

Reacties