Doorgaan naar hoofdcontent

Denk Aan Deze Dingen
Dit moest ik door schade en schande leren. En als ik eerlijk ben, is het een les die ik nog steeds aan het leren ben.  

Je gedachten zijn belangrijk. 

Een poosje geleden kwam ik thuis na een lange dag vergaderen, taxietje spelen voor mijn kinderen, basketbaltraining en een paar deadlines… en ik was op. Toen ik me klaarmaakte om naar bed te gaan, vertelde ik mijn man over die dag. Toen ik uitverteld was, keek hij me aan en zei: ‘Wow, het klinkt alsof je een hele pittige dag achter de rug hebt. 

Zijn reactie verraste me. Daardoor begon ik na te denken over wat ik had verteldWaar legde ik de nadruk op en welke onderdelen van mijn dag liet ik onopgemerkt? Wat liet ik belangrijk lijken en wat was niet belangrijk genoeg om te delen? 

Eigenlijk was het een hele goede dag geweest, hoewel het heus wel een volle dag was en het zelfs een tikje hectisch was zo nu en dan. 

Het was een dag met de mensen van wie ik het meest hou; een dag waarop ik mijn moederschap en mijn bediening – waar ik enorm enthousiast over ben – kon combineren. En toch koos ik ervoor om me te richten op mijn gedachten van stress en deadlines in plaats van op het goede waar God me mee had gezegend die dag.  

Mijn mans reactie liet me zien dat ik die dag mijn gedachten had gericht op het tegenovergestelde van Filippenzen 4:8. Ik dacht niet aan al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is… Ik liet mijn gedachten zich richten op het negatieve, mijn onzekerheid, mijn tekortkomingen. Het resultaat? Ik bracht een negatieve blik op mijn dag over met mijn verhaal, die totaal niet klopte met hoe de dag in werkelijkheid was verlopen.  

Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer hoe belangrijk het is om te leven naar Filippenzen 4:8. Elke dag heb ik de keuze om me te richten op het goede, het lieflijke en Zijn Waarheid. Ik kan ook kiezen om me te richten op het tegenovergestelde.  

Maar in realiteit werkt het zo: waar ik aan denk heeft effect op elk gebied in mijn leven en op elke relatie die ik heb. Dat is waarom 2 Korinthe 10:5 zo belangrijk is. We moeten elke gedachte gevangen nemen en aan Christus gehoorzaam maken. Gods woord is het fundament van waarheid waar we onze levens op moeten bouwen. Onze emoties zijn niet het juiste fundament.  

Ons gedachteleven is krachtig en als we er geen acht op slaan, heeft het de kracht om ons van binnenuit kapot te maken. Dat is waarom het zo belangrijk is om Gods woord elke dag te lezen – het verfrist onze gedachten met Zijn waarheid en het zorgt ervoor dat God ons kan leiden, overtuigen en tot ons kan spreken door Zijn geïnspireerde woorden.  

Op een goede manier kunnen denken is het resultaat van het dagelijks lezen in Gods Woord.’ – Warren Wiersbe 

Dus vrienden, doe met me mee en kies waar we onze gedachten volgens Filippenzen 4:8 op kunnen richten:

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op Gods waarheid en niet op Satans leugens. Ik zal niet langer luisteren naar Satans beschuldigingen aangaande mijn leven.  

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op wat eerbaar en rechtvaardig is in plaats van me te richten op oneerbare gedachten en herinneringen.  

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op wat rein is, wat lieflijk is en wat welluidend is. Ik leer zien hoe deze kwaliteiten om me heen te vinden zijn in plaats van mijn gedachten af te laten dwalen naar het slechte en de corruptie in de wereld. 

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op Gods geweldige werk in mij en in anderen om me heen.  

Vandaag kies ik ervoor om meer van Hem te zien en minder van de wereld.  

Vandaag kies ik ervoor om de controle te hebben over mijn gedachten in plaats van mijn gedachten de controle over mij te geven. Ik zal niet langer een slaaf van mijn gedachten zijn.  

Doe je met me mee?  

Heb God Groots Lief! 
 
 

Reacties