Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 woensdagWoensdag LEES: 2:1-13 SOAP: 2:8-10

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.


SOAP
Het evangelie van Jezus Christus kan mensen boos maken. Het was niet makkelijk om Christus te verkondigen in de tijd van Paulus en Timotheus, maar ook vandaag de dag is het moeilijk. Maar we stoppen niet omdat sommigen het niet willen horen. Nee, we gaan door omdat we weten dat er kracht is in het Woord van God, omdat er zielen te winnen zijn en omdat Jezus het waard is. Ja, sommigen zullen ons bekritiseren en uitlachen, maar anderen zullen luisteren en gered willen worden. We moeten volhouden voor hen die het goede nieuws van Jezus Christus nog niet gehoord hebben. 

Lieve Jezus,


Help mij om het evangelie te delen met hen die nog niet over U gehoord hebben. Door de kracht van de Heilige Geest, spreek Uw woorden tot hun harten. Open hun gedachten voor Uw waarheid zodat ze die mogen geloven. En gebruik mij Heer, in de plaats, familie, werk en de school waar U mij geplaatst heeft om het Goede Nieuws te delen met anderen. Help mij om dapper te zijn, te spreken uit liefde en gehoorzaam te zijn aan Uw aanwijzingen. Amen.

Reacties