Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 vrijdag
Vrijdag LEES: 2:20-26 SOAP: 2:23-26

En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.SOAP
Een van de vele manieren hoe we afgeleid kunnen worden en uit de richting kunnen geraken is door onze woorden. We worden er keer op keer aan herinnerd in de Bijbel om de waarheid te spreken in LIEFDE. Zo vaak heb ik mijn eigen hart moeten onderzoeken als ik werd uitgedaagd om over een bijbelgedeelte te twisten als anderen de waarheid niet zagen. In plaats van te reageren uit liefde en de waarheid vanuit Gods Woord te laten zien, werd ik gefrustreerd en veroordelend. Paulus vertelt ons dat twisten niet de manier is om Gods Woord te delen. Als mensen het met ons oneens zijn of het niet begrijpen, moeten we reageren met zachtmoedigheid of vriendelijkheid en liefde.

Lieve Jezus,

Help mij om Uw waarheid in liefde uit te leven. Herinner mij eraan dat U zich niet kan verheugen in discussies of verhitte debatten, maar dat U wilt dat wij Uw waarheid delen vanuit een liefdevol en bewogen hart. Help mij om U na te streven en me te realiseren dat de redding uiteindelijk in Uw handen is. Herinner mij hieraan zodat ik mezelf niet zo druk maak en ik Uw waarheid in liefde en vriendelijkheid kan delen. Amen.

Reacties