Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 donderdag
Donderdag LEES: 2:14-19 SOAP: 2:14-15

Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.


SOAP
Discussies winnen zelden de harten van mensen. In plaats daarvan, bid en vraag God om te spreken tot de harten van de mensen. Onze taak is om Gods Woord te kennen en het juist te onderwijzen. Om Gods Woord te kennen moeten we de Bijbel opendoen en het lezen. Als je het moeilijk vind om tijd te vinden voor Gods Woord of het verlangen mist, vraag God om hulp. Vraag Hem om een verlangen te laten groeien in je hart om Zijn Woord te lezen en om een passie te krijgen om Hem beter te leren kennen. Het is niet erg als je het moeilijk vindt om te begrijpen wat je leest. Bedenk dat God altijd bij je is en je graag wilt helpen om te begrijpen wat je leest; om de schatten die in Zijn Woord te vinden zijn te kunnen toepassen in je leven. 

Lieve Jezus,


Vergroot het verlangen om in Uw Woord te zijn. Help mij om tijd te maken om met U bezig te zijn elke dag - niet als verplichting, maar uit vreugde en liefde voor U. Als ik Uw Woord lees, help mij om Uw waarheden te begrijpen en ze toe te passen in mijn leven. Amen.

Reacties