Doorgaan naar hoofdcontent

Wat God is begonnen zal Hij ook voltooien“Kijk es, mama!” gilde mijn dochtertje van zes terwijl ze de keuken in rende met haar scheefgegroeide pompoen. Het was zo’n lekker ontspannen zaterdagochtend. Na een laat ontbijt was ik de boel aan het afruimen terwijl mijn man met onze dochters naar buiten ging om hun pompoenen uit te snijden.
Mijn kleine meid liep naar de tafel en kwakte haar pompoen er bovenop.
“Kijk es, mam, ik heb een heleboel gaten in mijn pompoen gemaakt en papa gaat mij helpen om er aan deze kant een tekening op te maken!”
Ik keek op en zag een zielige scheve pompoen vol gaten en kerven. Mijn zesjarige had haar “pompoengereedschap” wat al te royaal gebruikt.

Kijk es mam, mooi he?”

“Euhhh, liefje, ja… zeker! En weet je waar ie nog veel mooier van wordt? Als je er een lichtje in zet! Dan komt het licht door al die gaatjes en sneetjes.”

Al die “gaten”. Die diep in ons hart werden gepriemd terwijl we ons afvroegen hoe we erdoor moesten komen.
Al die “kerven”. Die keren dat we tot op het bot geraakt werden; onze zwakheid lag open en bloot voor het oog van de wereld.
Door al die gaten en kerven zien we de pijn van het leven in een gebroken wereld met gebroken mensen.

Maar weet je: als we voorbij die pijn, die narigheid, die teleurstelling kijken, dan zien we een hoger doel. Het is juist door die gaten in ons leven, die diepe sneden die ons openleggen, dat God kan binnenkomen, onze troep kan opruimen en daarvoor in de plaats Zijn licht in ons kan brengen.
Hij lost de schade op door er iets moois van de maken.

Volgens mij zijn we allemaal een beetje zoals die pompoen.

Vanaf het moment dat God zijn geweldige werk voor ons aan het kruis heeft verricht, en Hij nu – nadat wij tot geloof kwamen – voortdurend in ons werkt, en de Heilige Geest nu door ons werkt –  zijn wij voortdurend een werk in uitvoering en dat blijven wij totdat wij Jezus zullen ontmoeten.

“Die gaten en sneden, kleine meid, die maken ons juist mooi”. Schaam je er nooit voor om aan de wereld te laten zien wat een geweldig verlossingswerk Jezus in jou, en door jou heen heeft gedaan.”

Je zal nooit alleen zijn. Wat God is begonnen zal Hij ook voltooien.
Wat Hij in jou begonnen is zal Hij tot het einde volbrengen.

Jezus laat je nooit in de steek!

Ook al begrijp je niet waarom de dingen zo gaan, je kunt altijd vertrouwen op Hem, die jouw leven in Zijn hand houdt.

Onthoud dat,

Tot

Zijn

Eer.

Houd in je leven deze drie woorden voor ogen.
Sta niet toe dat je door moedeloosheid wordt gescheiden van je omgang met Jezus. Onthoud dat je steeds een werk in uitvoering bent. Dag aan dag zet God zich ervoor in om jou steeds meer op Jezus te laten lijken. Steun op Hem in kwade en goede dagen. Lees je Bijbel elke dag en bid, oprecht en ongehinderd. Er zullen tijden komen dat je de boel verknoeit,  maar bedenkt dat je de enige niet bent. Mozes verknoeide het en toch bleef God hem gebruiken. Petrus verloochende Christus tot driemaal toe  en nog bleef God hem gebruiken om zijn Kerk op te bouwen.

Het is zo dat God ons gebruikt, ondanks onszelf. We maken allemaal fouten, we doen zonden en gaan onze eigen weg. En toch kiest God in zijn grote genade ervoor om ons te vergeven. Hij vergaf wat Mozes in het verleden deed en gebruikte Mozes om Zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vergaf en herstelde Petrus en gebruikte hem om het Evangelie te verspreiden en de Kerk op te bouwen.

Niemand valt buiten het bereik van Gods redding. We zijn allemaal een werk in uitvoering.

Laat God die gaten – die wonden die dwars door je heen sneden – gebruiken voor Zijn hogere doel, om Zijn licht uit te stralen in een duistere wereld.
Mijn lieve vriendin, je bent prachtig. Ga door en wees verzekerd van deze waarheid:

Wat God in jou begonnen is zal Hij ook voltooien.

Laten we doorpraten: Wat brengt je bij ons? Wat zegt God vandaag tot jou in wat je in de Bijbel hebt gelezen?

Heb God Groots lief,
Steek deze week een kaars aan en zet hem in een pompoen of in een kandelaar met gaten als geheugensteun om aan het geweldige werk te denken dat God bezig is te doenin jouw leven, terwijl jij voor Hem licht uitstraalt.

Leesplan:
 

Weekvers: 
Reacties