Doorgaan naar hoofdcontent

Spreek Leven...Mijn huis lijkt deze dagen voortdurend te gonzen van geluiden. Of het nu het volume is van de constante interactie tussen zes mensen, de energie van meerdere tieners, onze voordeur die regelmatig een stroom van buurkinderen verwelkomt, of vaatgekletter of muziekspel of juichende voetbalfans ... de hoeveelheid gesprekken en het bijkomende volume wat dagelijks hier te horen is, is duizelingwekkend.

Vaak doen we het goed (en hebben al doende veel plezier).

Maar soms doen we het verkeerd. Dan komen persoonlijke ervaringen en meningen aan de oppervlakte. We worden verleid onszelf te overtuigen van halve waarheden die onze eigen agenda's promoten. De zonde vanuit ons hart komt al uit onze mond voordat we de kans hebben onze woorden waarvan we wensten dat we die nooit hadden gezegd, te filteren of te stoppen.

In dit huis houden we van Jezus. 
Ieder van ons. En we hebben diepe liefde voor elkaar. Maar we zijn erg gedreven en het is een dagelijkse strijd om dat te minderen, onze gedachten gevangen te nemen, onze woorden te wegen, en elk zelfzuchtig en zondig motief in te wisselen voor de vrucht van de Geest, inhoudelijk en qua toon.
Jij ook?
Als het al strijd kost om nederig en vriendelijk te blijven en als gelovigen te leven vanuit Gods woord in onze huizen en kerken, hoeveel groter is dan de uitdaging om sterk te staan in een wereld die fel tegenstand biedt aan de God die wij dienen?
De cultuur verleidt ons compromissen te sluiten met Gods waarheid en leidt ons af met duizend verschillende politieke, sociale en persoonlijke, wereldse agenda's. Als we niet op onze post zijn en in het Woord verankerd, zullen we kansen missen om zout te zijn en licht in de duisternis omdat we onszelf toestaan te veel bezig te zijn met de actuele dwaze strijdvragen van het moment.
(Ik wil wedden dat je zo enkele strijdvragen kan opnoemen waarmee je zelfs deze week in aanraking bent gekomen)
De vraag is niet of we die wél of niet onder ogen durven zien. Het gaat er om hoe we reageren als we ineens met een strijdvraag te maken krijgen die óf de potentie heeft verdere verdeeldheid te zaaien, óf de omgekeerde-wereld liefde van Jezus te laten schijnen tot in de duisterste plaatsen.
En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen,  bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten.   2 Timotheus 2: 23-25
Er is een tijd om te spreken. Maar als we dat doen, laten we zeker zijn dat het woorden van leven zijn.
Verspreid vriendelijkheid
Onderwijs waarheid
Wees geduldig
Corrigeer in zachtmoedigheid
Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen - 2 Timotheus 2:26
En als je jezelf niet zeker voelt dat je vriendelijk kan spreken, in waarheid, met geduld, en zachtmoedigheid? Vriendin, misschien ben je dan nog niet echt klaar om mee te doen in het gesprek.
Verwijder die tekst

Backspace die reactie

Ga weg van het lawaai
Plan die bijeenkomst niet nu 
In plaats daarvan, nestel je in een stil hoekje waar jij en Jezus elkaar kunnen ontmoeten. Open Gods woord en vraag Hem om leven en genezing en waarheid en heiligheid uit te spreken voor die plaatsen waar het moeilijk is. Heb berouw over de zonde van trots en verkeerde woorden. Vraag Góds wijsheid voor menselijke wijsheid, en vraag om een echt geestelijke hartsverandering
Hij die je roept is trouw, en Hij zal je klaar maken om waarheid in liefde te kunnen spreken als de tijd daar is.
Vertel eens: In welke situatie vind jij het het moeilijkst om de verzen van vandaag in praktijk te brengen? Ons team zou het een eer vinden om vandaag voor je te bidden ...
Aan Zijn voeten,
Whitney

Reacties