Doorgaan naar hoofdcontent

Gods woord voor elke gelegenheid in ons levenPredik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht-  2 Tim. 4:2.

2Tim.3:14,15Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de Heilige Schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

Deze woorden komen recht uit het hart van God, mijn kind, en ze zijn voor jou bestemd.

Vanaf dat je geboren werd – in die ongelooflijke nacht toen alleen jij en ik wakker waren – heb je Zijn adem die woorden horen fluisteren in jouw kleine, niet te troosten oortjes.
Wat heb ik gebeden dat Gods Geest Zijn woorden zou gebruiken om een bovennatuurlijke rust en vrede te brengen in die slapeloze nachten die tot jaren uitgroeiden. En dat heeft Hij gedaan.

Je groeide op, en tussen je lachjes, het knoeien met je melk, je lekkere plekje op de bank, het gehang aan mama’s rokken, hoorde je steeds elke morgen Zijn stem – ons Woord voor de Dag. Het Woord gaf ons steun en oefening in die peutertijd en ook nu draagt ons nog steeds.

Je hoorde Zijn heilige woorden terwijl je tijdens onze gezinsdienst op je kop hing op de bank, in die jaren dat je het moeilijk vond om stil te zitten; toen ik dacht dat je je beweeglijke handjes nooit thuis zou leren houden. En als het erop begon te lijken dat het allemaal vergeefs was kon je opeens rechtop gaan zitten en iets heel waars bijdragen aan ons gesprek  – een genadig teken van God dat Hij aan het werk was in kleine harten, ook als wij het niet zagen. We ontvingen genadige tekenen die ons opriepen om te volharden in Zijn Woord en vertrouwend af te wachten.

Onder het gerammel van borden, terwijl ieder om het hardst praatte, en de deurbel ging, het huiswerk lag te wachten, zaten we om onze gehavende tafel en bleven taai volharden. Als stemmen van buiten harder worden, worden Zijn woorden zachter. Als er vragen rijzen, zijn in Zijn woord antwoorden te vinden. Als het nieuws ons rillingen bezorgt, is onze toevlucht in Zijn woord. Door de kracht van Zijn Geest vinden wij in Zijn woorden inzicht, mededogen en groeit het besef hoe wij kunnen leven en licht uitstralen in een wereld die Hem niet kent. Wij leerden dat wij ons kunnen voelen als vreemdelingen in een vreemd land. Maar met Zijn hart en Zijn gedachten, vervat in de bladzijden die we voor ons hebben, zullen we nooit alleen zijn.

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. – 2 Tim 4:2

Nog voor jouw voetjes bij de grond konden, streelde ik jouw arm als wij samen in de kerkbank zaten onder de boodschap van het Woord. In de samenzang en vanaf de preekstoel hebben Zijn woorden ons telkens omhoog getild, overtuigd, bemoedigd, terechtgewezen en hoop gegeven die niet van deze wereld is. En als je dan hete tranen over mijn gezicht ziet lopen? Lieverd, dan ben ik alleen maar overweldigd door Jezus. En zo berouwvol over mijn zonden. Zo kleingemaakt onder Zijn genade. Zo dankbaar voor het kruis. Zijn woorden brengen mij daartoe. Zij brengen mij bij Hem.

Het is nu tijd, mijn kind. Tijd voor jou, om dit Boek nu zelf te openen.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.-  2 Tim 4:3-4

Laat je dagelijks doordrenken met Zijn waarheid. Drink dagelijks in Zijn tegenwoordigheid. Leer door middel van deze bladzijden Hem kennen Die alles voor jou gaf. En laat er nooit, nooit, een eind komen aan je behoefte om Hem beter te leren kennen en meer lief te hebben.

Anderen zullen zich van Zijn Woord afkeren en voorbijgaande passies nastreven in plaats van blijvende vrijheid in Hem. Maar jij – wees standvastig in de gezonde leer.
Berg het in je hart en laat het niet los.
Het is je reddingslijn – een vast fundament in verwarde tijden, en je roeping om stand te houden totdat je geloof overgaat in aanschouwen.

Jouw Bijbel is niet bedoeld voor een plek op de boekenplank, maar bedoeld om je rechtstreeks naar de Vader te leiden.

In geest en in waarheid: Hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben

Haast je naar Hem toe
Ken Hem
Aanbid Hem
Klem je aan Hem vast

En neem dan je kruis op en volg Hem…

Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.- 2 Tim 4:5

Aan Zijn voeten,

Whitney

Reacties