Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2017 weergeven

Week 1 dinsdag

9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 


“Die dag” zal komen. Tot die dag dat iedereen zal belijden dat Jezus Christus Heer is en elke knie en elke taal zal buigen - van elke natie en uit alle hoeken van de wereld - tot die glorieuze dag hebben we een taak te volbrengen. We hebben te leven zoals Christus. In de voorgaande verzen (5-8) zien we dat Christus kwam als de nederige dienstknecht naar een wereld die Hem niet kende. Hij kwam in nederigheid en maakte zich helemaal leeg in het dienen van ieder om Hem heen. Lieve vrienden, tot die glorieuze dag wanneer iedere knie zal buigen, hebben we werk te doen. Laat dat beginnen met ons ... hier en nu.

Wat God is begonnen zal Hij ook voltooien

“Kijk es, mama!” gilde mijn dochtertje van zes terwijl ze de keuken in rende met haar scheefgegroeide pompoen. Het was zo’n lekker ontspannen zaterdagochtend. Na een laat ontbijt was ik de boel aan het afruimen terwijl mijn man met onze dochters naar buiten ging om hun pompoenen uit te snijden. Mijn kleine meid liep naar de tafel en kwakte haar pompoen er bovenop. “Kijk es, mam, ik heb een heleboel gaten in mijn pompoen gemaakt en papa gaat mij helpen om er aan deze kant een tekening op te maken!” Ik keek op en zag een zielige scheve pompoen vol gaten en kerven. Mijn zesjarige had haar “pompoengereedschap” wat al te royaal gebruikt.
Kijk es mam, mooi he?”
“Euhhh, liefje, ja… zeker! En weet je waar ie nog veel mooier van wordt? Als je er een lichtje in zet! Dan komt het licht door al die gaatjes en sneetjes.”
Al die “gaten”. Die diep in ons hart werden gepriemd terwijl we ons afvroegen hoe we erdoor moesten komen. Al die “kerven”. Die keren dat we tot op het bot geraakt werden; onze zwakhei…

Week 1 maandag

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.


Rust in God’s soevereiniteit. Het geweldige werk wat Hij in jou is begonnen zal Hij ook afmaken. Het leven is misschien niet zoals je het verwachtte. Omstandigheden komen misschien niet overeen met het beoogde beeld wat je jaren geleden van je leven had, maar vertrouw Hem in het proces. Hij is bezig, zelfs als je Hem niet ziet of voelt. Jouw taak is bij Hem te blijven en Hem het resultaat toe te vertrouwen. Dezelfde handen die de avondzon creëerden en de ontluikende bloemen, zijn ook in jouw leven aan het werk. Haak niet af als het ‘werk’ in je leven niet zo uitvalt als jij had verwacht. God is nog niet klaar met je!

Introductie: Filippenzen!

Introductie
Welkom bij onze studie van het boek de Filippenzen. De Filippenzenbrief is eigenlijk een brief geschreven aan de christenen in Filippi, een plaats die Paulus bezocht heeft op zijn tweede zendingsreis. Interessant weetje: Filippi is vernoemd naar Filip van Macedonië, de vader van Alexander de Grote. Deze brief is heel informeel geschreven, wat de indruk geeft dat Paulus een hechte relatie had met de mensen daar. Het is duidelijk dat deze gelovigen een bijzondere plaats innamen in zijn hart. Filippenzen is een favoriet boek van veel mensen vanwege de nadruk op vreugde, gecombineerd met een hartverwarmende en bemoedigende toon. Dit is erg bijzonder als je bedenkt dat Paulus in de gevangenis zat terwijl hij deze brief schreef. Deze vier hoofdstukken laten ons zien dat de kracht van de Heer ons het vermogen geeft om boven onze omstandigheden uit te stijgen en vreugde, tevredenheid en liefde voor anderen te ervaren. Als we het dan over vreugde hebben, heb je ooit het liedje gezon…

Nieuwe Studie: Filippenzen!

(Onze Filippenzen studie begint op 30 oktober) Ohhhh, vrienden! We beginnen onze FILIPPENZEN studie MAANDAG en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze Filippenzen studie met jou te doen de komende 4 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze Filippenzen studiematerialen:  Bestel onze Filippenzen studiegids vandaag nog op Amazon en ontvang het op tijd voor de start van de studie! Voor minder dan 5 euro (!!!) heb je dan de wekelijkse bijbelstudieleesplannen, journaling pagina's, een recept van één van onze vertalers, reflectie vragen en MEER!! En het beste van alles - 100% van de opbrengst van deze studiegidsen gaat direct naar deze bediening …

Reactie week 6

1. Wat voorspelt Paulus wat zal gebeuren in de laatste dagen? Benoem de karakteristieken van de mensen in die tijd (vers 2-5).
2. Volgens vers 12 zullen alle mensen die de Heer volgen, worden vervolgd. Wat bedoelt Paulus?
3. Wat is het doel van de Schriften (vers 17)?
4. Wat wordt bedoelt met ‘gelegen of ongelegen’?

5. Paulus eindigt zijn brief door te zeggen ‘genade zij met u allen’. Wat betekent dit?

De laatste woorden

De laatste tien jaar zaten we op vele stille ochtendenvaak naast een reus. Hij was niet echt heel lang, maar zijn hart was zó groot. Mijn Cubaanse Abuelowas zeventig jaar getrouwd met zijn vrouw, werkte hard en hield veel van de mensen om hem heen. Deze grootvader was een patriarch en hij was het middelpunt van onze clan. Zijn dood was een gigantisch verlies voor onze familie. 
Als je weet dat je niet veel tijd hebt, is elk moment met een wijze man je heilig. Je wilt bij hem zijn en luisteren. Elk woord telt. Elk gesprek is

Week 6 vrijdag

Vrijdag LEES: 4:9-22 SOAP: 4:17-18
Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

SOAP Net zoals God Paulus heeft bijgestaan, zo staat Hij ook ons bij. Er is een groter doel voor ons leven... Gods goedheid en glorie verkondigen in een wereld die Hem niet kent. Hij redt ons en geeft ons getuigenissen en persoonlijke verhalen, niet om voor onszelf te houden maar om aan anderen te vertellen zodat ook zij mogen geloven en vertrouwen op de God die de muilen van onze "leeuwen" sluit.

Welk verhaal heeft God jou toevertrouwd om te delen met een wereld die gewond is en het nodig heeft om te weten dat God hen ziet en van hen houdt? Deel vrijmoedig jouw getuigenis tot Zijn eer!

Lieve Jezus…

Week 6 donderdag

Donderdag LEES: 4:6-8 SOAP: 4:7
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

SOAP We mogen nooit vergeten dat als we voor Christus leven, we onszelf op een strijdtoneel zullen begeven. Satan komt achter je aan om je te ontmoedigen, je te diskwalificeren en te zorgen dat jij stopt met je race rennen voor God. Maar stop niet. Realiseer je dat waar jij je nu bevindt, je je op een slagveld bevindt. En bewapen jezelf met Gods Woord, bidt tot God om je geschikt te maken voor de strijd en vertrouw op Hem. Oh vriendin, de tijd die we hier op aarde hebben is maar een oogwenk vergeleken met de eeuwigheid die we hebben BIJ HEM. Houdt je blik gericht op de race van het geloof waar God je in geplaatst heeft. Focus op Hem en niet op de dingen om je heen. Ren je race voor Zijn glorie, strijdt je strijd voor Zijn glorie. Dat we toch allemaal aan het eind van ons leven kunnen zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de race gelopen, ik…

Gods woord voor elke gelegenheid in ons leven

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht-  2 Tim. 4:2.
2Tim.3:14,15Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de Heilige Schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
Deze woorden komen recht uit het hart van God, mijn kind, en ze zijn voor jou bestemd.
Vanaf dat je geboren werd – in die ongelooflijke nacht toen alleen jij en ik wakker waren – heb je Zijn adem die woorden horen fluisteren in jouw kleine, niet te troosten oortjes. Wat heb ik gebeden dat Gods Geest Zijn woorden zou gebruiken om een bovennatuurlijke rust en vrede te brengen in die slapeloze nachten die tot jaren uitgroeiden. En dat heeft Hij gedaan.
Je groeide op, en tussen je lachjes, het knoeien met je melk, je lekkere plekje op de bank, het gehang aan mama’s rokken, hoorde je steeds elke morgen Zijn stem – ons W…