Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 vrijdag


Vrijdag LEES: 3:14-16 SOAP: 3:15-16

Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: 
God is geopenbaard in het vlees, 
is gerechtvaardigd in de Geest, 
is verschenen aan de engelen,
is gepredikt onder de heidenen, 
is geloofd in de wereld, 
is opgenomen in heerlijkheid.


SOAP

Het doorgeven van ons geloof aan de volgende generatie is zo belangrijk, want er komt een tijd dat we niet meer beschikbaar zullen zijn en zij die na ons komen moeten ook weten hoe ze hun leven voor Christus kunnen leven. Het komt erop neer dat we Gods Woord moeten kennen en hoe we Gods Woord toe moeten passen in ons leven, en begrijpen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan voor ons.

Lieve Jezus,

Help ons om ons geloof door te geven aan de volgende generatie. Help ons om niet alleen Uw Woord te kennen maar om het vol overtuiging uit te leven zodat de mensen om ons heen Uw liefde door ons heen kunnen zien. Vergroot onze honger naar Uw Waarheid en help ons om volledig toegewijd te zijn aan U. Amen.
Reacties