Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 vrijdagVrijdag LEES: 1:18-20 SOAP: 1:19

En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.SOAP:

Op sommige dagen kunnen we niet meer doen dan vasthouden aan ons geloof en God vertrouwen, middenin de worstelingen. Paulus moedigt Timotheüs aan om de goede strijd te strijden en vast te houden aan zijn geloof temidden van alle worstelingen om hem heen. Als we midden in een oorlog zijn kan het moeilijk zijn om te zien hoe God beweegt, beschermt en werkt om de dingen ten goede te gebruiken. Dan hebben we ons geloof nodig. Als we niet begrijpen wat God doet, moeten we vertrouwen dat we Hem kennen vanuit Zijn Woord. Hij is goed, Hij is liefdevol, Hij is genadig.
Sommige christenen kunnen echter te ver gaan en hun geloof lijdt schipbreuk doordat ze niet doen waarvan ze weten dat het het goede is. Keuze na keuze, zonde na zonde kiezen ze ervoor om Gods stem te negeren. En na verloop van tijd verhardt hun hart en belijden ze hun zonde niet meer.

Dezelfde strijd waarin Timotheüs zich bevond zo lang geleden, is soms dezelfde soort strijd waar wij ons in kunnen bevinden. Om onszelf te beschermen tegen schipbreuk van ons geloof, moeten we ons stevig aan Jezus vasthouden in het midden van die strijd en gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest die werkt in ons leven. Als we zondigen moeten we belijden en niet toestaan dat zondige patronen in ons leven vorm krijgen. We moeten ons blijven herinneren dat we niet alleen zijn in onze strijd. Jezus is met ons en Hij wil ons helpen om elke verleiding die op ons afkomt te weerstaan (1 Kor. 10:13).

Lieve Jezus,


Dank U voor het geloof dat U mij hebt gegeven. Als ik midden in een strijd terecht kom, help me dan omhoog te kijken en mijn blik op U gericht te houden. Help mij om een zacht hart te hebben; een hart wat met U meelijdt. Als ik zondig, help mij om berouw te hebben en niet het te laten sluimeren. Dank U dat U met mij bent en naast mij vecht in mijn strijd. Dank U dat U van mij houdt en mij nooit verlaat. Amen. 

Reacties