Doorgaan naar hoofdcontent

Wat te doen als er een overstroming isWe leven in een tijd waarin we in het nieuws en op social media horen dat we alleen om onszelf geven. Er wordt aan ons opgedrongen dat we alleen geven om mensen die op ons lijken, die net zo spreken als wij en die wonen waar wij wonen. Maar we zien een ander beeld naar voren komen door de inspirerende verhalen van mensen over de hele wereld en van mensen dichtbij. 
Zelf zag ik het de afgelopen week toen ik het nieuws keek vanuit mijn droge huis in Dallas. Ik zag mannen, vrouwen en families die alles verloren door de vreselijke overstroming door orkaan Harvey.
Weken en maanden daarvoor las en zag ik verslagen van mensen die met elkaar vochten omdat ze meer oog hadden voor wat hen scheidde dan voor wat hen verbond. 
En toen kwam Harvey. En wat ik op het nieuws zag veranderde. 
Afgelopen week zag ik wat een groep mensen kan doen als ze samen besluiten om anderen te helpen. Ze richtten zich op de problemen die ze samen konden oplossen, op het redden van levens en op het herstellen van wat verloren was gegaan. 
Ja, we leven in een gevallen wereld vol kwaad en pijn. Er is geen twijfel mogelijk daarover, maar God is er, zelfs op de donkerste plekken, en Hij werkt door Zijn volk heen. 
En ik was er getuige van dat gewone mannen en vrouwen afgelopen week besloten om te helpen. 
En ik vraag me af wat er zou gebeuren als we allemaal zouden besluiten om te helpen en als we een werden zoals in een vers als 1 Timotheüs 2:4:  … ‘Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.’

Wat als we ons samen zouden uitstrekken naar de mensen die zich begeven in het kolkende water van het ongeloof? Wat als we er bewust een punt van zouden maken om hen die niet op ons lijken, als ons klinken of leven zoals wij te bereiken met onze liefde, onze tijd en Gods waarheid?
Wat als…?
Stel je voor wat God zou kunnen doen door een groep vrouwen heen al zij zich daarop zouden richten met passie en het verlangen om anderen te bereiken met Gods waarheid… zodat niemand verloren zal gaan in die overstroming van ongeloof. 
‘Alle mensen’ in 1 Timotheus 2:4 betekent niet allen de mensen die op ons lijken, net zo spreken als wij en die dezelfde invulling geven aan burgerschap als wij. ‘Alle mensen’ betekens mannen, vrouwen en kinderen van alle rassen, elke taal en elke natie. 
We weten dat in Openbaringen 7:9 staat: 
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam,…”
Vrienden, God verlangt ernaar dat ALLE mannen en vrouwen gered worden door Jezus Christus… niet alleen de mensen die op ons lijken, net zo klinken als wij en wonen waar wij wonen. 
Zo word ik herinnerd aan alle verhalen van deze moedige mannen en vrouwen in Houston die hun leven riskeerden om anderen te redden… ongeacht de verschillen, toen ze een gevaarlijk gebied introkken om licht en hoop te brengen aan de mensen die verloren gingen. 
We zijn allemaal geroepen om hetzelfde te doen.
Deze maand, vanaf 20 september, komen we samen met vrouwen uit: 


Venezuela
India
Canada
Australië
Hongarije
Zuid-Afrika
Indonesië
Polen
Nigeria
Tsjechië
Brazilië
Nederland
China
Italië
Duitsland
Frankrijk
en natuurlijk uit de Verenigde Staten. Deze gewone maar krachtige vrouwen komen bij mij thuis in Dallas, Texas, voor een intensieve trainingsweek… en ik vraag jullie om gebed. 
Omdat ik niet wil dat we 1 Timotheüs 2:4 alleen maar lezen… Ik wil dat we dit vers LEVEN. 
We zullen deze geweldige vrouwen toerusten en trainen om als ze terug zijn in hun land een katalysator te zijn om verandering te brengen door Gods woord en om mensen die verdrinken in de overstroming van ongeloof te redden. We delen de levensreddende waarheid uit 1 TImotheus 2:5: Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Maar ik wil niet dat we dit alleen doen. Het is te belangrijk, dus vrienden, ik nodig je uit om mee te doen met dit geweldige werk en ik nodig je uit om vanaf vandaag te starten met bidden en dat  tot 27 september, einde van de training, vol te houden. 
Bid met ons mee, omdat jij en ik moeten samenwerken als het lichaam van Christus als we bidden, dienen en geven wat we kunnen om te bereiken wat alleen Hij kan doen. 
Bid alsjeblieft voor:
  • Een veilige vlucht voor iedereen.
  • Bescherming voor iedereen die betrokken is, inclusief onze families.
  • Financiën voor de kosten die nog niet gedekt zijn.
  • Dat God ons op onvoorstelbare manieren in beweging wil brengen.
  • Voor de kracht van de Heilige Geest op ons.
  • Voor wijsheid en inzicht als we ons voorbereiden on deze volken te bereiken. 
Laten we 1 Timotheus 2:4 samen in actie brengen en de overstroming opzoeken… hand in hand, gebed voor gebed, mensen berieken en helpen… net zoals Jezus voor ons deed. 
 “Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.” 1 Timotheüs 2:6 
Omdat God verlangt dat ALLE mensen, mannen, vrouwen, kinderen, uit elke regio van de wereld gered zullen worden en Hem zullen kennen. Toch leven we in een wereld ie schreeuwt dat er vele wegen naar God leiden. Als Koningskinderen weten we dat dit niet waar is. Er is maar één weg naar God: door Jezus Christus. Jezus gaf zijn leven voor deze missie. Hij is de Redder naar wie onze harten verlangen. Zijn missie moet onze missie worden… Zijn verlangen het onze, omdat niemand buiten Gods genade valt.
Een vrouw, een gemeenschap… een natie per keer. 
Vrienden, de overstroming wordt heftiger en het is tijd om te komen helpen!

Laten we praten: Hoe kun je 1 Timotheüs 2:4 in actie brengen in je leven? Welke rol laat God jou spelen in dit geweldige evangelieverhaal? 

Love God Greatly!


Uitdaging Week 2: Besluit om elke dag te bidden voor de intensieve Love God Greatly training, nu we ernaar streven om 1 Timotheüs 2:4 na te leven in onze bediening. Reacties