Doorgaan naar hoofdcontent

Van wie houd jij?Ik haalde de laatste broodjes uit de oven toen ze binnen kwamen stuiteren. Het was maandagmiddag en tussen het huiswerk en het avondeten in was de geur van de broodjes genoeg om hun ongeduldige magen voor hen te laten spreken.  

´Mag ik een warme alsjeblieft?’ 

Ze buitelden bijna over elkaar heen en het leek alsof ze allemaal tegelijk vroegen om een broodje en hun handen uitstrekten. Van persoonlijke ruimte was geen sprake meer. Ik bracht een maaltijd naar een zieke vriend, maar vandaag had ik bewust meer gemaakt voor hen. Mijn hart kon wel barsten van vreugde. Oh Jezus, U heeft me zo ver gebracht. Lachjes en knuffels. Zoveel liefde vulde de keuken toen de warme broodjes in de handjes verdwenen van degenen van wie ik het meeste houd.  

Van wie houd jij? 

Het lijkt een ontzettend simpel gebaar met een veel te emotionele reactie, maar ik kan me de dag nog goed herinneren dat mijn liefde maar beperkt was en ik vaker dan nodig was ‘nee’ zei. Vaker dan ik zou willen toegeven werd ik overweldigd door de vragen van degenen die me dierbaar waren. Te vaak gaf ik het beste van mezelf buitenshuis, zodat voor mijn familie alleen ongeduldige restjes overbleven, alsof zij een obstakel waren of op een tweede plek kwamen. 

Oh, God, vergeef me. 

In 1 Timotheüs 5 vermaant Paulus Timotheüs met de instructies over hoe hij eer en respect kan geven aan bepaalde individuen in de kerk. Het is interessant dat de familie al snel ter vergelijking naar voren wordt gebracht: 

Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. 1 Tim. 5:4 

Paulus’ woorden zouden ons niet alleen maar moeten laten nadenken over de manier waarop wij liefde, eer en respect betonen aan mensen in de kerk, maar ook over hoe we godsvrucht laten zien aan degenen dien ons het beste kennen – onze eigen families. Dit zijn lastige vragen en ik daag je uit om er deze week over na te denken: 

Probeer ik mensen in mijn kerk en familie regelmatig te bemoedigen, te eren en hulp te bieden als ik dat kan, of ben ik gefrustreerd door de noden van anderen als ik mijn eigen belang dien?  

Probeer ik waarde, genade en liefde te laten zien aan mensen, of investeer ik alleen in hen die ik kan gebruiken voor mijn eigen status of eigen agenda?  

Laat ik mijn liefde voor God zien in hoe ik anderen behandel in mijn familie en mijn kerk, of ben ik vaak onbeschikbaar? 

Ben ik een godsvruchtig voorbeeld voor de volgende generatie in de manier waarop ik van anderen hou en in de manier waarop ik voor anderen zorg? 

Oh Vader, verander de manier waarop wij anderen liefhebben, zodat we meer op U lijken. 

Voor onze families. 

Voor Uw kerk. 

Voor het licht van het evangelie en voor de Glorie van Christus… 

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.”- 2 kor. 4:4-6 

Van wie kun je op een goede manier houden vandaag? 

Aan Zijn voeten, 

Whitney 

  

Reacties