Doorgaan naar hoofdcontent

Heb je leiders liefBen je ooit in een kerk geweest met een onbetrouwbare leiderschap? Waar het onderwijs onbijbels en oppervlakkig was? Wij kwamen ooit in een kerk waar de de hoofdtekst van de dienst bestond uit een tijdschriftartikel. De bijbel was alleen maar een toevoeging. Onnodig te zeggen dat we er nooit terug zijn geweest.
Paulus was niet alleen bezig met het oplossen van problemen in de gemeente van Efeze, maar moedigde Timoteus ook aan om als voorganger? flink te arbeiden. Hij had zichzelf ten taak gesteld de jonge Timoteus te helpen en richting te geven in zijn verantwoordelijkheid een herder te zijn voor de mensen in de gemeente van Efeze.
In ons tekstgedeelte geeft Paulus Timoteus verschillende adviezen, maar impliciet zien we in dit gedeelte eveneens wat we als gelovigen zouden moeten doen in de plaatselijke kerk. 
1. Voorgangers zijn er om te prediken
God heeft ons herders en leraars gegeven die we moeten eren en respecteren (vers 17). Als zij de gemeente leiden en onderwijzen mogen we ons vertrouwen in hen stellen en van hen leren. Dat betekent wel het één en ander.
Ten eerste, moet het voor onszelf duidelijk zijn dat we deel zijn van een gemeente waar de voorgangers echte liefde voor de Heer hebben, de Bijbel hoog houden en daardoor altijd het Woord prediken.
Ten tweede is het nodig dat we ontvankelijk zijn om te leren. We moeten leerlingen zijn die het Woord graag uitgelegd en toegepast krijgen in ons leven. In plaats van een verdedigende houding aan te nemen, moeten we nederig de waarheid van Gods woord wat gepredikt wordt accepteren, zelfs als die waarheid hard is.
2. Voorgangers zijn er om te vermanen
God gaf voorgangers de taak om ons te vermanen wanneer we doorgaan met zondigen zonder berouw te hebben. (vers 20) Het is één van de manieren waarop zij zorg dragen voor onze zielen. Het betekent NIET dat we zondeloos moeten zijn, maar dat we in de praktijk van ons leven steeds weer berouw hebben omdat we onderkennen dat we zondaars zijn. In de eerste Johannesbrief wordt ons gezegd dat wie zegt geen zonde te hebben een leugenaar is. (1 Joh 1: 8)
Ik houd van wat Charles Spurgeon schreef over berouw: Hij zegt: "Berouw is de ontdekking van het kwaad van de zonde, rouw dat we de zonde begaan hebben, en een beslissing die op te geven."
We hebben allemaal onze strijd met zonde; we kunnen er niet omheen. Maar we kunnen elkaar helpen niet alleen onze zonden te zien, maar er tegen te vechten.
3. Voorgangers zijn er om te bemoedigen
Zoals voorgangers in liefde mensen tot berouw oproepen, zo zijn ze ook geroepen hun gemeente de waarheid te leren en te bemoedigen in godvruchtigheid en goede werken. Het voelt goed als we bemoedigd worden. Bemoediging laat ons dóórgaan, zelfs als het leven lamlendig is of de strijd te zwaar lijkt.
Maar dit betekent dat we zichtbaar godvruchtig hebben te leven (vers 25), niet om eer van mensen te ontvangen of oppervlakkig gevlei, maar tot eer van God en tot bemoediging van elkaar en degenen om ons heen.
Het werk van een voorganger is niet gemakkelijk. In plaats van eer ontvangen ze vaak kritiek. Velen zijn aan het muggenziften tijdens een dienst in plaats van er te zijn met de houding iets te willen leren. Velen zijn beledigd als zonde echt zonde genoemd wordt, speciaal wanneer het wel heel dichtbij komt. 
Daarom is het zo belangrijk een thuisgemeente te vinden waar godvruchtige leiders zijn en Christus elke week wordt gepredikt. Een gemeente waarin het leven authentiek is, zodat we elkaar kunnen helpen zonden te overwinnen en te groeien in heiligheid.
Kijkend naar Jezus,


Reacties