Doorgaan naar hoofdcontent

Geroepen om vertegenwoordigers te zijnIk zat op de bank in zijn kantoor en ik bad of God me wilde helpen om vriendelijk te reageren. Tegenover mij zat mijn baas, die een christelijke man was, en ik werkte op een christelijke school. De laatste weken had hij mijn capaciteiten in twijfel getrokken, mijn motieven niet herkend en me de verantwoordelijkheden waar ik zo van hield afgenomen. Hij had me een proeftijd gegeven.  

Ik werkte al lang op deze school toen hij er kwam werken. Sterker nog, ik ben daar opgegroeid. Ik leerde Christus kennen toen ik daar in de kapel een dienst bijwoonde en ik vond het geweldig om nu iets terug te kunnen doen als leerkracht voor de kinderen die in de lokalen zaten waar ik ook zes jaar heb gezeten.  

Maar nu is de nieuwe baas me een doorn in het vlees. Op de een of andere manier vindt hij me gewoon niet aardig en dat kan me mijn baan kosten. Maar het was meer dan een baan. Het is mijn bediening, mijn roeping waar mijn hart ligt. Ik heb daar ruim tien jaar gewerkt en ik vond het steeds geweldig.  

Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik ging terug naar mijn lokaal en ik sloot de deur. Ik ging zitten aan een van de tafeltjes van mijn leerlingen en ik opende mijn bijbel en vroeg God om hulp. Ik had Zijn leiding nodig. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, dus ik zocht eerst mijn Meester.  

Het was de tweeëntwintigste dag van de maand, dus ik las Spreuken 22 en ik bad bij elk vers. Toen ik bij vers elf aankwam, hoorde ik de heldere stem van de Heilige Geest die me orders voor de strijd gaf: 

Wie reinheid van hart liefheeft, en vriendelijkheid van zijn lippen: een koning is zijn vriend. 
Echt, Heer? Ik begreep precies wat God van me vroeg, maar ik wist niet goed of ik gracieus en liefdevol wilde zijn voor een man die mijn leven wilde verwoesten. Ik riep het uit naar God, vroeg hem om kracht en ik bad om Gods zegen voor mijn baas. Ik vroeg God om me te helpen om met vreugde te dienen in deze hele ongemakkelijke situatie.  

In 1 Timotheüs 6 moedigt Paulus Timotheüs aan om de kerk de te leren om wijze keuzes te makenWe kunnen de reactie van mensen onder wiens autoriteit we zijn geplaatst nooit in de hand houden, maar we kunnen ervoor kiezen om hen respectvol te eren in de naam van Christus door op te komen dagen en trouw te dienen.  

We zijn geroepen om voorwaarts te gaan en ijverig te zijn. Niet om ons terug te trekken en gedesillusioneerd te raken. We winnen de oorlog door de voeten van onze tegenstanders te wassen.  

Als ik in de verleiding kom om te klagen over hoe iemand me behandelt, bedenk ik dat Jezus de handdoek oppakte en neerknielde om Judas’ voeten te wassen. Hij gaf het juiste voorbeeld dat we kunnen volgen. We zijn geroepen om Christus te representeren door meer moeite te doen dan nodig, zelfs wanneer ons geen beloning wacht.  

Ik weet niet hoe jij er vandaag instaat, vriend. Misschien heb je een lastige baas of negatieve buurman. Misschien word je beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan, of geef je alles terwijl niemand ziet hoe hard je werkt. Ik wil dat je weet dat God ziet hoe je probeert om Zijn stem te gehoorzamen en dat Hij blij is met je offer.  

Oh, trouwens, ik hield mijn baan. En toen de baas ontslag nam en op een andere school ging werken, gaf hij me een hand en vertelde hij me hoe zijn mening over mij veranderd was. Hij zag mijn trouwe inzet en hij waardeerde dat.  

Mag God ons de genade schenken om de strijd aan te gaan en trouw te dienen, zelfs als het lastig is.  

Houd het Geloof vast, 

Lyli


Bid deze week voor de mensen die God als autoriteit in je leven heeft geplaatst en probeer een manier te vinden om je extra in te zetten deze week als je Christus mag vertegenwoordigen in je werk.Reacties