Doorgaan naar hoofdcontent

Betekenisloze debattenTijdens elke studie probeer ik een wekelijkse brief aan mijn meiden te schrijven en die schrijf ik op de plek waar je aantekeningen kunt maken in de LoveGodGreatly studiegidsen. Het is voor mij een manier om terug te denken aan wat God me door Zijn woord heeft geleerd de afgelopen week. Het is ook een oefening om samen te vatten wat ik heb geleerd en wat ik door wil geven aan mijn meiden. Als ik door 1 en 2 Timotheüs heen lees – brieven die Paulus aan zijn jongere spirituele zoon Timotheüs schreef – word ik herinnerd aan de brieven die ik schrijf aan mijn meiden. Net als Paulus probeer ik eerst woorden van liefde en bemoediging aan hen te schrijven terwijl ik reflecteer op de verzen van de week die achter me ligt. Ik deel een beetje van de wijsheid die ik heb geleerd door de jaren heen en herinner hen eraan dat ze nooit alleen zijn op hun geloofsreis.  

Mijn liefdevolle hart en mijn verlangen om wijsheid en instructies door te geven aan mijn meiden lijkt op de liefde en het verlangen van Paulus voor Timotheüs die blijken uit de brieven die hij duizenden jaren geleden schreef. 

Nu we beginnen met onze studie over de boeken 1 en 2 Timotheüs schenken we aandacht aan het doel en het publiek van deze brieven. Paulus, een spiritueel vader voor de jonge Timotheüs, schreef deze brieven om hem te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen, te instrueren en hoop te geven. 1 en 2 Timotheüs zijn boeken vol krachtig inzicht in hoe je in het licht van het evangelie kunt leven. In deze brieven zullen we zien hoe zacht Paulus’ woorden die hij schrijft aan de jongere man zijn. Je zult waarschuwingen aantreffen, maar ook advies en bemoediging van Paulus aan Timotheüs… hetzelfde advies geeft hij ons vandaag. 

Het is belangrijk om te zien in welke cultuur Timotheüs in leefde toen hij zijn worstelende kerk leidde. Efeze was een van de grote steden in het Romeinse rijk. Net als New York, San Francisco of Washington DC was Efeze een centrum van handel, politiek en verscheidene heidense geloven. 

Het was ook een stad die geteisterd werd door valse leraren.  

Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer  twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 1 Tim. 1: 3-6.  

Een van de eerste waarschuwingen die Paulus aan Timotheüs geeft is dat hij de hoofdzaak de hoofdzaak moet laten zijn. In andere woorden, richt je op het Goede Nieuws van verlossing die alleen gevonden kan worden in Jezus Christus. Hoe vaak raakten we niet verwikkeld in debatten of theologische meningsverschillen die geen doel hadden en meer mening of speculatie waren dan waarheid? Dat soort debatten veroorzaken verdeeldheid en strijd en dragen niet bij aan geloof en liefde voor God. Paulus waarschuwt Timotheüs om niet verwikkeld te raken in deze zinloze debatten die mensen van het pad af doen raken in plaats van hen bij Jezus te brengen. Paulus leidt Timotheüs liever naar de waarheid; terug naar het doel en het licht van het evangelie. Hij leidt Timotheüs terug naar een liefde die uit een puur hart en uit oprecht geloof komt.  

En duizenden jaren later leidt hij ook ons terug. 

Blijf je richten op wat echt belangrijk is in het leven. Dwaal niet af in gesprekken die leiden tot verdeeldheid die Satan kan gebruiken om ons te laten afdwalen. We hebben hier een missie: mensen hebben pijn en moeten horen over het evangelie van Jezus Christus. We moeten het beste van elke dag maken. 

Lieve vriendin, laten we de woorden van Paulus op waarde schatten en laten we vrouwen zijn die ons richten op het evangelie en op Jezus’ reddende genade, zodat de verleiding om mee te doen aan zinloze, vruchteloze debatten ons niet langer afleidt. Mogen we vrouwen met een missie zijn, sterk gericht op één doel: ons leven leven voor de glorie van God. Levens die Christus’ liefde laten zien. Levens die bewust maar één ding nastreven… Hem bekend maken.  

Mijn gebed voor ons is dit: dat we werkelijk zullen liefhebben met pure harten, een goed geweten en een oprecht geloof.  

Er is een wereld die niet kan wachten om meer te horen over de hoop die wij in onze harten meedragen. Laten we kiezen om een licht in een donkere wereld te zijn en ons niet te laten verleiden om toe te geven aan betekenisloze debatten die zonde van onze tijd zijn en die God niet verheerlijken. Soms moeten we ons leven luider laten spreken dan onze woorden, in plaats van deel te nemen aan een betekenisloos debat. Mensen kunnen niets inbrengen tegen veranderde levens. 

Onthoud: je bent geliefd, je wordt gekoesterd, en je hebt een missie. Laten we beginnen! 

Laten we praten: Vanuit welke plaats doe je met ons mee? We vinden het leuk om wat van je te horen!  

Heb God Groots Lief! 

Angela 


Wees je bewust van je missie van deze week! Op wie kan jij deze week afstappen en delen van jouw hoop in Jezus Christus?Reacties