Doorgaan naar hoofdcontent

Wees Niet Hebzuchtig, Maar Gul.
Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig. (Prediker 5:9) 

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. (Hebr. 13:5) 

Wie zijn naaste veracht, zondigt, maar welzalig is hij die zich over ellendigen ontfermt.(Spr. 14:21) 

Dagelijks word ik geïnspireerd door mensen die de kunst van het gul leven onder de knie hebben. Soms zijn de mooiste mensen die ik ken blijkbaar de meest kwistige gevers. Ze maken de keuze om een leven te leven dat grootser is dan zijzelf, met hun handen en harten open. Ze omarmen het omgekeerde koninkrijk van een goddelijke mentaliteit: ze hebben ontdekt dat het werkelijk meer gezegend is om te geven dan te ontvangen. Onze cultuur draait om grote dingen, grote podia, lichten, grandioze momenten om iets ‘geweldigs’ voor God te doen. De gulle menen waar ik het over heb, zoeken een manier om God in het klein te dienen, in de omstandigheden die hen elke dag omringen. Ze wachten niet tot er iemand langskomt die iets doet, zij doen het zelf. 

Dat is wat een gul leven betekent: een persoon die er is en zegt: ‘Ik doe het wel.’ 

Ze staan als eerste in de rij om anderen te dienen: het kind dat financiële hulp nodig heeft om op kamp te kunnen, de caissière in de supermarkt die een slechte dag heeft en gewoon iemand nodig heeft die naar haar luistert, een man die hulp nodig heeft bij het verhuizen.  Hun levens kenmerken zich doordat ze begrijpen dat ze meer krijgen als ze meer geven, vanwege hun Voorziener: Christus alleen. Als ik zie hoe zijn hun tijd, geld en talenten inzetten zie ik hoe hun wereld steeds groter wordt (zie Spreuken 11:24). Steeds heb ik mijn leven en het leven van andere geëvalueerd, en ik vroeg me af: ‘Wat houdt ons nu werkelijk tegen om ons leven volledig met open handen te leven?’ 

Ik geloof dat de werkelijke strijd achter het gebrek aan gulheid niet altijd geworteld is in een gierig hart, maar vaak ook geworteld is in angst… angst om niet genoeg te hebben voor onszelf, angst voor de toekomst, angst voor onze eigen tekortkomingen. Dus vaak is er geen probleem met de liefde, maar met het vertrouwen. Een verzekering dat we krijgen wat we nodig hebben als we geven aan de mensen om ons heen, is er niet. Christus heeft beloofd dat Hij voorziet in onze noden. We zijn gezegend om anderen te zegenen. 

Er is een gemeenschappelijke deler in het leven van mijn meest gulle vrienden: een diepe liefde en een groot vertrouwen in God. Ik vind het interessant dat de schrijver van Hebreeën het er in hetzelfde stuk over heeft dat je tevreden moet zijn met wat je hebt en dat je erop moet vertrouwen dat God je niet in de steek laat. In Hebreeën 13:5 staat:  ‘Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’ De bijbel herinnert ons eraan dat Jehova Jireh, de God die voorziet, beloofd heeft dat hij ons NOOIT  zal verlaten of in de steek zal laten. Als we groeien in het vertrouwen dat Hij ons nooit in de steek zal laten, zullen onze gebalde vuisten open handen worden en zullen we geven van onze overvloed. We kunnen er zeker van zijn dat Hij voor ons zorgt. Hij laat ons nooit in de steek.  

Een leven waarin je veel geeft is een leven geleid door de Geest. Het is een dankbaar leven dat de werkelijke waarde kent van wat jou gegeven is. Gulheid en liefde gaan hand in hand, ze gaan samen hun weg als een goed geoliede machine. Je kunt het een niet hebben zonder het andere. Liefde vraagt om actie, het vergt gulheid en dat zal je iets kosten. Christus liet ons dit voortreffelijk zien tijdens zijn leven op aarde: Hij hield zo veel van ons, zo diep, zo rijkelijk, dat Hij gaf. 

Ik weet nog dat ik mezelf een belofte deed als een jong meisje: wat er ook voor nodig was, het zou me als ik volwassen was in financieel opzicht aan niets ontbreken. Door de kracht van God en Zijn woord is, moest die belofte die ik aan mezelf deed verbroken worden. Ik kwam tot het besef dat ik leefde vanuit een valse waarheid die ik lang geleden zelf gecreëerd had: de valse waarheid dat geld me zekerheid kon bieden en dat het alle wonden van mijn hart zou kunnen genezen op de een of andere manier. Toen ik nog een kind was, gingen mijn ouders scheiden en ze leden verlies. Een van de onderdelen van dat verlies waar we toen mee te maken hadden was geldelijk verlies. Toen ik nog maar twaalf jaar oud was, at ik in onze kleine woonkamer in Arkansas en ik weet nog dat ik de gordijnen opzij schoof en zag hoe onze auto door iemand werd weggehaald. Nadat mijn ouders uit elkaar waren gegaan, was het voor mijn moeder in financieel opzicht een moeilijke tijd en de rekeningen stapelden zich op. Ik weet nog goed dat ik die dat het gevoel had dat die auto het zoveelste ding was dat ons zonder dat we het tegen konden gaan door de vingers glipte. Toen we zoveel verlies leden en ook in emotioneel opzicht door een vreselijk moeilijke tijd heen gingen, deed ik die belofte. Ik had het gevoel dat geld ons op de een of andere manier veiligheid, waarde en stabiliteit kon bieden. De dag waarop ze onze spullen kwamen halen, zag ik hoe mijn moeder huilde omdat we ons huis en onze auto kwijtraakten. Mijn hart begon sneller te kloppen en ik lag ’s nachts wakker om de geldzorgen. Een valse waarheid schoot wortel en wortelde diep in mijn hart… een enorm gevoel van bezorgdheid of ik wel genoeg zou hebben. Stormen en tragedies kunnen dit soms veroorzaken. De golven beuken soms zo hard tegen ons op dat we onzeker worden en het vertrouwen verliezen. Uiteindelijk heeft God dit deel van mijn hart genezen door steeds weer te laten zien (soms wel miljoenen keren) dat Hij mijn echte bron is, de Losser van mijn noden. Ik heb een nieuwe belofte gedaan aan Hem die mijn oude manier van denken verving. Hij is altijd mijn Voorziener en Hij is een goede, goede Vader. Onze problemen ontstaan als we in onze gedachten op een valse bron rekenen. Onze werkelijke Bron en Losser van ELKE nood is Christus. Voorziening zit hem niet in geld, maar in Hem. Hij heeft beloofd om in al onze noden te voorzien vanuit Zijn overvloed en rijkdom. 

Toen Salomo een oude man was, die bekend stond als de meest wijze man die ooit heeft geleefd, schreef hij Prediker. Een boek vol wijsheid aangaande het leven en een leven op Gods manier. Hij laat ons principes zien die leiden naar een leven vol vrede, voorspoed en werkelijke voldoening – dingen om te oefenen en toe te passen in onze levens  en wegen die we beter kunnen vermijden. Omdat hij een man van aardse rijkdom en macht is, probeert hij ons verre te houden van de misleiding die in ons denken over geld kan ontstaan. Hij zegt, als man die alles heeft, in Prediker 5 dat mensen een liefde voor geld hebben nooit genoeg zullen hebben en nooit een voldaan gevoel zullen krijgen door het geld. Hij noemt het ijdelheid om te denken dat geld ooit echt geluk zal brengen. Als we luisteren naar Salomo’s advies, kunnen we onszelf een hele hoop pijn, moeite, spijt, stress, schulden en wegen die leiden naar afgoden besparen. Hij zegt hier dat aardse goederen of rijkdom nooit voldoening zullen bieden aan onze ziel. Het zal er altijd voor zorgen dat we alleen maar meer willen. De waarheid is dat we een slaaf worden en gebonden zijn aan wat we werkelijk aanbidden. We zullen het zelfs weerspiegelen in ons leven. Als iemand het geld aanbidt, wordt hij zeker gierig. Een persoon die van geldt houdt, wordt de slaaf van het geld. Geen huis, geen auto, geen baan zal ooit genoeg zijn of zulke innerlijke voldoening en vrede geven als waar de mensen naar zoeken. Hebzucht is een leugenaar. Het vertelt ons om alles wat we hebben te houden. Wat overvloeit uit een hebzuchtig hart zal ons altijd een leeg leven geven. Hebzucht zal ons altijd met minder achterlaten. De waarheid over niet-gul zijn? Dat brengt ons:  

  1. Leegte in plaats van voldoening 

  1. Zelfgerichtheid in plaats van een leven gericht op God 

  1. Onvriendelijkheid 

Praktische manieren om te GROEIEN in gulheid: 

  1. Denk eens aan iemand die jij kent die jij heel gul vindt. Let goed op hoe hij of zij dient en let op de waarden die zij toepast in haar leven die ervoor zorgen dat zij geeft aan de mensen om haar heen. 

  1. We zijn allemaal gratis gezegend in verschillende gebieden in ons leven. We kunnen daarvan geven aan anderen om hen te zegenen, of het nu in tijd, middelen, geld of gaven is. Wat kun jij doen in jouw persoonlijke leven om te groeien in gulheid en bedachtzaamheid voor de noden van anderen? 

  1. Wie zou door jouw gulheid gezegend kunnen worden vandaag? Is er iets wat jij kunt doen om hem of haar te zegenen? 

Hoe je deze week ook aan de slag gaat om een gul leven te leven, ik bid dat we allemaal  zullen reflecteren en dat we God zullen vragen hoe we kunnen groeien op dit gebied. Vraag de Heer dagelijks welke noden Hij in jouw omgeving heeft geplaatst zodat jij kunt helpen, of het nu om geld, tijd of gaven gaat. Er is altijd een manier om te geven.  

Op groeien in geven, op gehoorzaamheid, op een rijk leven, op betekenisvolle levens die groter zijn dan wijzelf. 

In zijn nimmerfalende liefde, 

Meshali  Reacties