Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 woensdag


DAG 3 – WOENSDAG
Jezus is God     
LEES: Johannes 14:8-9; 10:30     
SOAP: Johannes 14:8-9; 10:30

Jezus vertelt de discipelen dat Hij de Zoon van God is en de enige weg tot God de Vader. Filippus begrijpt Hem nog niet helemaal zo hij vraagt botweg of Jezus hen de Vader wil laten zien. Jezus herhaalt de waarheid - dat Hij één is met God, volledig God en volledig mens. De discipelen zouden deze waarheid verder vertellen en velen van hen zouden voor deze waarheid sterven.


Waar vraagt God jou om te getuigen in deze donkere wereld van de realiteit van Jezus licht?

Vader God, geef mij de moed om te gaan waar U mij zend en om Uw boodschap van waarheid te delen met de verlorenen. Verwijder elke angst voor afwijzing, vervolging of belachelijk gemaakt te worden. Heer, help me om Uw roeping hoger te laten zijn dan mijn angsten, vertrouwend op U dat U mij de kracht geeft en toebereid met alles wat ik nodig heb om U trouw te dienen. In Jezus naam. Amen.


Reacties