Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 vrijdag


DAG 5 – VRIJDAG
God Redt de Berouwvolle         
LEES: Romeinen 3:23; 5:8; 10:9 
SOAP: Romeinen 3:23; 5:8; 10:9

Jezus Christus is een gave van God om ons te redden van onze zonden. Zonde is ons grootste probleem, Jezus is ons grootste antwoord. Jezus heeft de enige weg tot redding en verzoening met God door geloof in Hem opengesteld. Als we Hem belijden als onze Heer en met ons hart geloven dat Hij de prijs voor onze zonden betaald heeft, zijn we gered.


Welke zonde laat jij nog toe in je leven? Wil je Jezus toestaan jou te helpen de greep van de zonde op je leven te verbreken? De Heer zoekt ons constant en is altijd bereid en beschikbaar om ons te reinigen van de zonde als we deze belijden. 

Vader God, ik dank U voor Uw Heilige Geest die vurig voor mij vecht als ik worstel met zonde. Heer, maak mij gevoelig voor Uw correctie en heiliging terwijl ik vol vertrouwen wandel in mijn verlossing. Herinner mij eraan dat U de overwinning heeft behaald over mijn worsteling met de zonde, omdat U leeft in mij. In Jezus naam. Amen.

Reacties