Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 dinsdagDAG 2 – DINSDAG
God Voorziet   
LEES: Fillipenzen 4:19; Mattheüs 19:26
SOAP: Fillipenzen 4:19; Mattheüs 19:26


Jezus testte het geloof van Filippus met het voeden van de 5000 mensen. Ondanks dat hij Jezus wonderlijke tekenen, wonderen en genezingen had gezien geloofde Filippus nog steeds niet dat voor Jezus geen probleem te groot was. Filippus leert door dit wonder dat Jezus genoeg is voor elke nood - hoe onmogelijk de omstandigheden ook mogen lijken. 

Welke begrenzingen heb jij de God van het universum gegeven? Onze God is oneindig machtig. Hij bestaat voorbij alle tijd en ruimte. Hij is oneindig perfect in Zijn goedheid, liefde, kennis, wijsheid en heiligheid. Hij is immens en eeuwig zonder begin of einde. Absoluut niks is onmogelijk voor Hem.

Vader God, U bent de God van het onmogelijke. Heer, wilt U die gebieden van mijn leven verbreken waar ik de hoop en het geloof verloren heb. Heer, toon Uw macht en trouw over de onmogelijkheden in mijn leven, waar falen heerst zodat U verheerlijkt mag worden. In Jezus naam. Amen.


Reacties