Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 maandag
DAG 1 – MAANDAG
Thomas twijfelt aan de Verrezen Heer               
LEES: Johannes 20:24-29             
SOAP: Johannes 20:29

Het geloof van de discipel Thomas faalde na de kruisiging van Jezus. Hij twijfelde aan de opstanding van Jezus ondanks dat de andere discipelen getuigden van Zijn verschijning. Maar toen Thomas Jezus eenmaal zag, had hij berouw en hij geloofde. Thomas geloof hing samen met zijn eigen zicht, maar Jezus sprak een belofte uit voor hen wiens geloof in Hem vast zou zijn zonder Hem gezien te hebben.    


Aan welke twijfels houd jij vast? Als onze harten vast verankerd zijn in Jezus kracht en Zijn beloften, mogen we erop vertrouwen dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij doet wat Hij zegt dat Hij zal doen. 

Vader God, laat mijn geloof groeien zodat ik Uw soevereiniteit en kracht in mijn leven meer kan vertrouwen. Heer, help mij om te geloven en te vertrouwen op al Uw beloften ook als ik het bewijs hiervoor niet kan zien. In Jezus naam. Amen.

Reacties