Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 dinsdag
DAG 2 - DINSDAG  
Mattheüs          
LEES: 1 Johannes 1:8-9 
SOAP: 1 Johannes 1:9

Niet alleen is geloof in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser een voorwaarde om Gods vergeving te ontvangen, zo is ook het hebben van berouw en het belijden van onze zonden. Erkenning van zonden is noodzakelijk want als we niet in zonde zouden geloven dan zouden we de noodzaak voor een Verlosser om ons die zonden te vergeven niet kennen. Gods beloofd ons dat als we onze zonden belijden dat Hij ons vergeeft en ons reinigt van al onze zonden en ongerechtigheden. Niet de meeste zonden, maar alle zonden. Niet wat ongerechtigheden, maar alle ongerechtigheden. Verleden, heden en toekomstige zonden zijn vergeven en gereinigd door onze trouwe en genadige Heer.

Aan welke zonde zit jij nog steeds vast? Net zoals het geloof in Jezus Christus nodig is om vergeving te ontvangen, zo is geloven dat Jezus het werk van vergeving voltooid heeft aan het kruis ook nodig om te wandelen in die overwinning. Satan wil ons laten twijfelen aan Gods beloften, maar we moeten ons vasthouden aan Gods waarheid ongeacht onze gevoelens. Wat God gedaan heeft kan nooit meer ongedaan worden gemaakt.

Vader God, ik dank U voor het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ik dank U dat ik voor eeuwig veilig ben in Uw beloften ook als ik twijfel. Help me om Uw genadige vergeving van mijn zonden in herinnering te brengen als ik word geconfronteerd met de zonden van anderen. In Jezus naam. Amen.

Reacties