Doorgaan naar hoofdcontent

Onder De StreepAan het eind van elke maand bekijken miljonairs en alleenstaande moeders hun bankrekeningen om te kijken wat er onder de streep overblijft. Een rijke man wil weten of hij zijn investeringen goed heeft gepland en of hij winst maakt. Een alleenstaande moeder die met een krap budget leeft, kijkt om te zien om ze genoeg overheeft om de rekeningen te betalen. 

Als ik Mattheus 19 lees, zie ik een man die alles heeft achtergelaten om Jezus te volgen en die wil weten wat er onder de streep overblijft. Weet je, de discipelen verwachten een heel andere Messias – een die hen bevrijdt van politieke onderdrukking. Nu ze platzak zijn, vragen ze zich af: ‘Wat heb ik eraan? Is het het echt waard?’ 

Ik moet toegeven dat ik diezelfde vragen stilletjes in mijn hart heb gesteld. Als ik nee zeg tegen zelfzuchtigheid en als ik kies om de Verlosser te dienen met alles wat ik heb, krijg ik dan spijt van die opoffering? Moet ik dan een leven van schaarste leven? Zou een leven toegewijd aan Jezus echt voldoening geven? 

Jezus zegt ons dat we de kosten en baten moeten afwegen. Discipelschap betekent dat je alles achterlaat om Hem te volgen. Maar, alles achterlaten begint niet bij onze bankrekeningen. We moeten onze harten op het altaar leggen. 

Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Onder de streep blijkt dan dat ik alles aan Hem te danken hebDoor Christus heb ik een grote rijkdom aan vreugde. Ik vloei over van liefde. Ik heb onverklaarbare vrede. 
Betty Stam was ‘volledig toegewijd’ en begreep hoe het onder de streep zatZe was de dochter van zendelingen die uitgezonden waren naar China en ze kwam terug naar de V.S. voor haar examenjaar. Ze besloot om daarna naar het Moody Bible Institute te gaan en ze hoopte om daarna weer terug te keren naar haar familie. Maar God had andere plannen. Ze had het gevoel dat ze naar Afrika moest gaan, een land waar ze niemand kende. Maar waar ze de noodzaak zag om het evangelie daar te brengen. In gebed gaf ze zich uiteindelijk over en ze was bereid om het weg te volgen dat God voor haar had uitgestippeld: 

Heer, ik geef mijn plannen en doelen op. Al mijn eigen verlangens, hoop en ambities geef ik op en ik accepteer Uw wil voor mijn leven. Ik geef mezelf op, mijn leven, mijn alles, het is volledig voor U en dat zal het voor altijd zijn. Ik geef al mijn vriendschappen aan U over; alles mensen van wie ik zoveel hou krijgen een tweede plek in mijn hart. Vul me nu en bezegel me met Uw Geest. Werk Uw volledige wil uit in mijn leven, wat het ook kost, Christus is voor mij leven. Amen.” 

In 1931 gehoorzaamde Betty Stam de duidelijke roeping om Christus bekend te maken in China en daar trouwde ze twee jaar later met John. Hun baby Priscilla was net een paar maanden oud toen communistische bandieten hun missiestation overvielen. John nodigde de moorddadige mannen uit om binnen te komen en Betty bracht hen thee met cake. Ondanks de genade die zij verleenden, werd de familie Stam gevangen genomen en ze moesten 12 mijl in een optocht marcheren. Toen een toeschouwer vroeg waar ze heengingen, zei John: ‘We weten niet waar zij heengaan, maar wij gaan naar de hemel.’ 

Betty Stam stierf op 28-jarige leeftijd. Deze wereld zou zeggen dat ze haar leven heeft vergooid, maar Betty investeerde in een rijkdom die deze wereld haar niet kan afnemen en ze ontving haar volledige beloning. Haar geloofsgetuigenis heeft anderen ge├»nspireerd om het licht van het evangelie te brengen in de duisterste hoeken van de wereld.  

Als we ons aan God wijden, denken we dat we een groot offer brengen en dat we veel voor Hem doen, terwijl we eigenlijk alleen maar wat kleine snuisterijen loslaten die we verzameld hebben. En als onze handen leeg zijn, vult Hij ze met Zijn schatten. – Betty Stam 

Echte schatten vind je in een leven van volledige overgave. Als we de studie van deze week afronden, laten we dan ons hart onderzoeken en onszelf vragen hoe wijs wij investeren. Laten we er een doel van maken om recht op de hemel af te gaan. We zullen misschien nooit een martelaarsdood sterven, zoals Betty Stam en de discipelen, maar we moeten ons eigen kruis opnemen en volgen, wat het ons ook kost. Onder de streep blijft dit over: ‘Liefde zo geweldig, zo goddelijk, die mijn ziel, mijn leven, mijn alles van me vraagt.’ 

Houd geloof, 

Lyli 

Reacties