Doorgaan naar hoofdcontent

Een Onbekende DiscipelWelkom in Week 3 waarin we onze bijbelstudie over de 12 discipelen van Jezus vervolgen. Deze week gaan we ons verdiepen in een paar mannen van wie heel weinig bekend is. Een van die mannen is Jakobus, de zoon van Alfeüs, ook bekend als Jakobus de Mindere of Jakobus de Jongere. Dit is waar onze kennis van Jakobus stopt. Sommigen zeggen dat hij de broer van Mattheüs was, waar anderen zeggen dat hij de broer van Judas was.

Maar er is geen vast bewijs voor beiden.

Het komt erop neer dat we niet echt meer van hem hoeven te weten, anders had God deze informatie wel gegeven.

Maar hier is iets wat we wel weten. Jakobus bleef bij Jezus wanneer de meeste volgers Hem verlieten. Hij hield van en geloofde in Jezus, en net als de meer bekende discipelen, ontving hij de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4).  

We weten ook dat de erfenis die Jakobus ontving van God enorm was en niet te omschrijven. Sommige discipelen werden gevraagd om op het podium in de spotlights te staan, terwijl anderen meer normale en minder bekende rollen toegewezen kregen. Jezus stierf voor hen allemaal en ieder was belangrijk voor het werk van het koninkrijk en de verspreiding van het evangelie.

Dit zou een bemoediging moeten zijn voor ons allemaal. Jakobus de Mindere is minder bekend voor ons, maar niet minder bekend bij de Vader. En zo geldt dat voor ons allemaal. De Vader houdt van ons, de Zoon kocht ons vrij en de Geest woont in ons. Ons vermogen God te verhogen wordt niet beter door de omvang van ons podium of de felheid van het spotlicht. We hoeven voor Jezus niet beroemd te zijn of mensen vol verbazing te laten staren. We moeten simpelweg trouw zijn in de taken die Hij voor ons uitzet. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest ontvangen als Johannes en de andere discipelen. Hun toekomst is ook aan ons beloofd en diezelfde erfenis wacht op ons.  

Bekender zijn maakt ons niet heiliger, noch is het een teken dat God meer van ons houdt. Wij zijn voor altijd geliefd en zijn in Christus Jezus geschapen om die liefde ook terug te geven. Jezus heiligt ons en onze heiligheid maakt God groot, zoals het zelfs in de normaalste levens groeit.  

We weten niets van Jakobus, de zoon van Alfeüs, maar we weten wel dat hij bereid was alles achter zich te laten om Jezus te volgen. Net als Petrus verheerlijkte hij God, en dat kan jij ookwaar je ook bent.

Ziende op Jezus,


Schrijf uit - "Ik ben geroepen om God te verheerlijken daar waar Hij mij geplaatst heeft" op een kaartje om je deze week te herinneren aan Gods waarheid als je wordt verleidt om te geloven dat je niet genoeg 'grootste dingen' doet voor God! 
Reacties