Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 woensdag


DAG 2 - WOENSDAG
Petrus Loopt op het Water
LEES: Mattheüs 14:22-33            
SOAP: Mattheüs 14:28-33

Jezus wandelde op water in de richting van Zijn angstige discipelen. Petrus wilde heel graag het wonder van het lopen op water met Jezus ervaren. Maar zodra Petrus van Jezus wegkijkt begint hij te zinken. Jezus leert de discipelen volledig op Hem te vertrouwen.

In welke geloofsbeproeving bevind jij je momenteel? Roept God jou om met Hem op het water te lopen? Een groot geloof is niet te zien aan onze acties maar in het volledig vertrouwen op Gods kracht, beloften en mogelijkheden.

Vader God, ik dank U dat U mij roept om op het water te lopen. Heer, vergroot mijn geloof en help mij om op U te blijven focussen in het midden van mijn moeiten en stormen. In Jezus naam. Amen. 

Reacties