Doorgaan naar hoofdcontent

Volledig Toegewijd - introductie


Veel mensen kunnen zo de acteurs uit hun favoriete show opnoemen of alle spelers van hun favoriete sportteam. Er zijn echter maar weinig christenen die de twaalf discipelen van Jezus zo kunnen opnoemen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer; Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd; Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. (Mattheüs 10:2-4).

Dit waren de twaalf mannen die Jezus koos om zijn naaste metgezellen en medearbeiders te worden tijdens zijn drie-jarige bediening. En het zijn de levens van deze twaalf mannen die we de komende zes weken gaan bestuderen in deze Love God Greatly studie.

Als we van deze twaalf discipelen willen gaan leren is het allereerst belangrijk om te bedenken wat een discipel nou werkelijk is. In het algemeen is een discipel iemand die de leer en het voorbeeld navolgt van een mentor. Maar de discipelen van Jezus zijn meer dan alleen volgelingen. Deze twaalf mannen werd gevraagd hun familie, vrienden, werk, huis en comfort op te geven om Zijn leerlingen te worden. Jezus’ discipelen luisterden naar Hem, geloofden in Hem en volgden Zijn voorbeeld, zelfs tot het punt om hun leven te geven vanwege het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Een ware discipel ziet Jezus niet alleen als mentor, maar als Messias; niet slechts een geestelijk leider, maar de Zoon van God.

Als we kijken naar deze twaalf mannen, moeten we proberen te begrijpen wie ze werkelijk waren. Velen van ons denken misschien dat veel Bijbelse figuren super heilig waren. Mannen zoals Abraham, Mozes, Jozef en David lijken zoveel meer geloof te hebben dan normale mensen. En hoewel de twaalf discipelen een wat hobbelige start hebben gehad, hebben ze allemaal, op één na, aan het eind een geloof wat bergen kan verzetten. Toch moeten we bedenken dat alle mensen uit de Bijbel – inclusief de twaalf discipelen – gewone mensen waren. Ze waren mensen zoals jij en ik, verre van volmaakt. Ze worstelden met geloof, begrijpen, egoïsme, onbezonnenheid, hoogmoed en angst. Ze zondigden en er werd tegen hen gezondigd. Ze hadden het zoenoffer van die Ene die ze volgden net zo hard nodig als wij.

In deze studie zullen we kijken naar deze twaalf mannen, met al hun gebreken. Wat interessant is, is dat we heel veel weten van mensen zoals Petrus en Johannes, maar bijna niets over bijvoorbeeld Bartholomeüs en Thaddeüs. Toch zijn er over hen ook dingen bekend waar we naar gaan kijken.

Toen het voor de discipelen duidelijk werd wie Jezus werkelijk is, en de Heilige Geest op hen kwam, groeide hun geloof en ontvlamde hun passie voor de Verlosser. Ze werden mannen die niet alleen gewillig hun familie en hun thuis opgaven, maar mannen die gewillig hun leven gaven voor de glorie van Jezus.

Dit overkwam hen niet omdat zij zo bijzonder waren of heel speciaal. Dit was het resultaat van de kracht van God in hen. Mannen die eerst angstig waren, werden vervuld met moed. Mannen die onwetend waren werden wijs. Mannen die verward waren en niet wisten waar ze naartoe gingen of wat ze moesten doen kregen hun roeping duidelijk voor ogen.

Een echte ontmoeting met Jezus verandert mensen.

Hij geeft nieuw leven en een nieuwe betekenis aan het leven. Hij geeft passie en een duidelijke richting waar ons leven naartoe gaat. Hij geeft waarde aan wat wij doen en wijsheid voor de keuzes die we moeten maken.

Als je deze twaalf mannen bestudeert, kijk dan niet alleen naar de verschillende ervaringen die zij hebben gehad en hoe het zijn in de nabijheid van Jezus hen veranderd heeft, maar ook hoe jij daardoor veranderd kan worden.


-----------------------------------------------------

Koop hier je studiegids! Of download de studiegids via de website van lovegodgreatly.com. Er is een foutje geslopen in de titel, sorry daarvoor, hopelijk is dat het enige. Gelukkig blijft Gods Woord blijft hetzelfde!Reacties