Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2017 weergeven

Wat Discipelschap Kost

Deze week hebben we de zonen van Zebedeüs bestudeerd, Johannes en Jakobus, zij die prachtig gebruikt werden voor Gods glorie. In het gedeelte van vandaag leren we hoe ze stierven. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos om de rest van zijn leven in eenzaamheid, zonder zijn familie of broeders in Christus. Jakobus was veroordeeld tot het zwaard door Koning Herodes als gevolg van christenvervolging. Beide broeders hebben zeer geleden om hun geloof, maar waren bereid hun leven af te leggen voor de glorie van Jezus Christus.
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. - Mattheüs 16:24
Jezus zorgde ervoor dat zijn discipelen zich ten allen tijde bewust waren van het belang van hun volledige overgave en toewijding om zich te identificeren met Hem en Zijn kruis… ongeacht de consequenties. Voor de discipelen betekende ‘je kruis op je nemen’: afwijzing, vervolging en uiteindelijk de dood. En to…

Week 2 vrijdag

DAG 5 – VRIJDAG Johannes Verbanning & Jakobus Dood                LEES: Openbaring 1:1-11; Handelingen 12:1-4  
SOAP: Openbaring 1:9; Handelingen 12:1-2
Johannes en Jakobus maken vervolging mee vanwege hun geloof in Jezus. Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos. En hij moest de pijn verdragen van het verlies van zijn broer Jakobus, en vele andere broeders en zusters in Christus aan de martelaarsdood.

Ervaar jij afwijzing, spot of uitsluiting vanwege je geloof? We mogen volharden in het lijden en kracht ontvangen in moeilijke tijden door te vertrouwen op God en Zijn soevereiniteit en goedheid.

Vader God, ik dank U dat ik mag meelijden met Uw Zoon Jezus. Heer, help mij om Uw liefdevolle armen om mij heen te ervaren, Uw nabijheid, als ik sta tegenover vijandige mensen en moeilijke omstandigheden. In Jezus naam. Amen.

Week 2 donderdag

DAG 4 – DONDERDAG De Geliefde Discipel LEES: Johannes 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 SOAP: Johannes 19:25-26

Johannes staat bekend als ‘de discipel die Jezus liefhad’. Jezus vriendschap heeft deze ‘zoon van de donder’ veranderd in een geliefde discipel. Jezus vertrouwde de zorg voor Zijn moeder aan Johannes toe. Jezus heeft Johannes’ leven krachtig veranderd van binnen uit.

Welke transformerende veranderingen maakt Jezus aan jou karakter, houding en gedrag? Niemand is te moeilijk voor Jezus om te veranderen.
Vader God, ik dank U voor de verandering die U mijn karakter teweeg brengt elke dag. Heer, geef mij de bereidheid en de nederigheid om gevormd te worden en veranderd door het beleven van moeilijke omstandigheden en omgaan met moeilijke mensen. In Jezus naam. Amen.

Dienend Leiderschap

Soms lees ik de bijbel zoals ik een film kijk. Ik wil dat de goede gaat winnen en ik hoop stiekem dat Jezus opeens naar voren zal stappen en de slechteriken op hun plaats zal zetten. Dit is wat de mensen in Jezus’ tijd wilden – en eigenlijk verwachtten – dat hun Redder zou doen. Ze wilden een held die zijn kracht tentoon zou spreiden en de Romeinen zou overweldigen; iemand die hun kwaliteit van leven en hun sociaal-politieke positie zou verbeteren. Maar, wat denk je? Een grote climax komt niet voor zoals in een Hollywoodscript (* spoiler alert: God wint nog steeds). 

Jezus is de oorspronkelijke dienende leider, en de verzen van vandaag geven ons de expliciete instructie om hetzelfde te doen. 

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet  dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen.  “Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie va…

Week 2 woensdag

DAG 3 – WOENSDAG Het Vreemde Verzoek LEES: Markus 10:35-45 
SOAP: Markus 10:35-38
Johannes en Jakobus vroegen Jezus om aardse posities vol eer, macht en autoriteit. Jezus legt uit dat ze veel zullen lijden vanwege hun relatie met Hem. Jezus vertelt hen dat de hoogste ambitie om na te jagen mag zijn om Gods mensen die te dienen en te zegenen.  

Welke bediening, leidinggevende positie of promotie heb jij? Moet je eer najagen loslaten of stoppen met vergelijken? Ware grootsheid in Gods ogen is in het nederig dienen van de ander, want dat is wat Jezus deed, Zijn Zoon.

Vader God, geef mij een dienend hart zoals Uw Zoon Jezus. Heer, leer mij om tevreden te zijn in mijn huidige positie. Help me om niet te vergelijken met anderen en competitief te zijn met andere zussen in Christus. In Jezus naam. Amen.

Week 2 dinsdag

DAG 2 – DINSDAG Twee Heethoofden       LEES: Lukas 9:51-56         SOAP: Lukas 9:53-55
Johannes en Jakobus, met als bijnaam “zonen van de donder” vanwege hun opvliegende karakter, bieden aan om een dorp te verwoesten wat Jezus niet welkom heet. Jezus vermaand ze. In hun wandel met Jezus verandert Hij hen en leert Hij hen om Zijn karakter aan te nemen van liefde en genade.

Hoe verandert God jouw karakter zodat je meer op Jezus gaat lijken? Als je tijd met God doorbrengt, in gebed en in Zijn Woord, dan ga je meer op Hem lijken en krijg je de mogelijkheid om te laten zien wie Hij is aan anderen.
Vader God, ik dank U dat U mij elke dag meer op U laat lijken. Heer, vuur het verlangen in mijn hart aan om meer tijd met U door te brengen in gebed en studie. Help mij om U te laten zien in wie ik ben aan alle mensen die ik tegenkom. In Jezus naam. Amen.

Christus Volgen, Wat Het Ook Kost

Jezus volgen is meer dan ja-knikken, je hand opsteken, iets ondertekenen of een gebed herhalen – hoewel iemand die tot Jezus komt deze dingen wel kan doen. Jezus volgen betekent dat je niet terugkeert naar je gewone leven, dat het enige verschil zou zijn dat je naar de hemel gaat. Jezus volgen is stoppen met alleen op jezelf te vertrouwen en alles wat we hebben aan Hem overgeven. Niets minder dan dat is discipelschap. – Randy Alcorn
Voordat ik op reis ga, schiet ik in een soort obsessieve voorbereidingsmodus. Ik schenk niet alleen aandacht aan wat nodig is. Het is alsof er een alter-ego tevoorschijn komt en voor ik het in de gaten heb ben ik vergeten kasten aan het opruimen, strijk ik bergen was weg die er al weken lagen en schuur ik verborgen plekjes in mijn huis die zelden worden schoongemaakt. Al die taken die ik meestal niet doe zijn ineens prioriteit als ik eraan denk wat ik allemaal achterlaat. Weet je wat het verdrietige is van dit vreemde fenomeen? Je betaalt er een hoge prijs …