Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 dinsdag
Lees: Ruth 1:4-5; Genesis 19:30 
Soap: Ruth 1:4-5 

Onze zondige keuzes hebben gevolgen voor ons hele gezin. Machlon en Chiljon volgden hier het slechte voorbeeld van hun vader en kozen ervoor om als heidenen te leven. In plaats van God te vrezen en Hem te gehoorzamen kozen ze vrouwen die de Here God niet volgden. De hongersnood die heerste in het land waar ze vandaan kwamen, heerste nu in hun harten en ze verloren hun leven. Naomi bleef verdord en alleen achter. 

Zonde leidt tot verdriet en hartzeer dat iedereen in ons huis vergiftigt. Als je in een gelovig gezin bent opgegroeid, dank God voor die erfenis van geloof die je op het juiste pad heeft gebracht. Als je in een huis bent opgegroeid waar de zonde heerste, kun je die cirkel doorbreken door God om vergeving te vragen en ervoor te kiezen om in gehoorzaamheid aan Zijn woord te wandelen. Mogen onze huizen gebouwd worden op een erfenis van geloof die God de eer geeft. 

Vader God, ik dank U voor de gave van familie. We willen dat onze huizen en gezinnen U eren. We willen een erfenis van geloof nalaten in onze kinderen. Toon ons hoe we hier op een wijze manier aan kunnen bouwen en hoe we U kunnen dienen. Amen.

Reacties