Doorgaan naar hoofdcontent

Investeren in een blijvende nalatenschapVind jij het ook zo geweldig dat Boaz een man is die zijn woord houdt? Direct nadat Ruth teruggaat naar Naomi met een omslagdoek vol gerst – en ik durf wel te zeggen met een hart vol van hoop – zorgde Boaz ervoor dat er geen tijd verloren ging. Hij reisde direct naar de stad, net zoals hij had gezegd. 

Boaz is er klaar voor om zijn woord te houden. Hij zal er alles aan doen wat hij kan om verlossing te bieden aan Ruth en Naomi. 

In het Woord lezen we vandaag dat Boaz het niet alleen voor elkaar krijgt om deze man (zonder naam), die een familielid is dat dichter bij Ruth staat dan hijzelf, naar de poort te krijgen, maar ook krijgt hij de oudsten van de stad zover om te komen voor deze belangrijke ontmoeting.  

Tot onze ontzetting lijkt deze man in eerste instantie er wel kien op te zijn om als losser voor Elimelechs eigendommen in aanmerking te komen. Totdat hij hoort wat daarbij hoort. 

De prijs is te hoog. 

Het deel van zijn eigen land dat hij wellicht zal moeten opofferen is te groot. 

Hij is alleen bereid om te lossen als hij er voordeel bij heeft en als zijn naam erdoor voortleeft… niet de naam van een ander. 

Als hij de rol van verlossende losser op zich zou nemen en Elimelechs land en ‘eigendom’ zou accepteren, dan zet hij zijn eigen erfgoed op het spel ALS hij tenminste een zoon zou krijgen met Ruth. 

“Als er een kind zou worden geboren uit de relatie met Ruth, zou de losser de akker kwijtraken en zou er geen voordeel zijn voor zijn eigen kinderen en erfgoed waardoor de kosten die gepaard gaan met het zorgen voor Ruth en Naomi worden gecompenseerd.” – Iain Duguid 

Dus hij kijkt wat het hem kost en besluit te passen voor deze mogelijkheid.  

En natuurlijk zijn wij enorm blij, omdat we weten wat dit voor Ruth en Naomi betekent! 

Ruth is weliswaar afgewezen door de eerste losser, maar dan komt Boaz om de hoek kijken en hij houdt zijn woord! Hij accepteert haar, houdt van haar en neemt vol vreugde de verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor Ruth en Naomi… zonder zich zorgen te maken over wiens naam nu voortleeft. 

Hoe ironisch is het dat de eerste losser zich meer zorgen maakte om zijn naam en zijn erfenis, terwijl we zijn naam nu niet eens weten. Boaz daarentegen gaf helemaal niet om die dingen. Hij koos om lief te hebben, te accepteren en mensen te helpen die niet voor zichzelf konden zorgen. En zijn naam is al die generaties lang onthouden vanwege zijn gehoorzaamheid en vanwege de goede dingen die hij deed. Boaz’ naam en daden leven voort in het Woord. 

‘Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’ – 1 Johannes 2:17 

Vriendinnen, net zoals de man die als losser kon optreden hebben we allemaal de keus om te leven voor onszelf of om te leven in gehoorzaamheid aan God. We kunnen kiezen om een gewoon leven te leiden in eigen kracht en naar eigen kunnenOf we kunnen kiezen om te leven vanuit Gods waarheid en een buitengewoon leven leiden, omdat we God door ons heen laten werken. 

We kunnen ervoor kiezen om op veilig te spelen, of we kunnen kiezen voor een leven van complete gehoorzaamheid aan God. Onze keuzes bepalen het soort nalatenschap dat we zullen hebben. 

Boaz’ naam is bewaard gebleven in het Woord en van de andere man hebben we nooit meer wat gehoord. Wat hij veilig dacht te stellen, verloor hij. Wat Boaz’ niet belangrijk genoeg vond om veilig te stellen, hield hij. 

Oh, vriendin, dat we mogen kiezen om vrouwen te zijn die lijken op Boaz – vrouwen die bereid zijn om God te gehoorzamen; vrouwen die bereid zijn om te lossen, lief te hebben en te beschermen wie afgewezen zijn door de wereld. Dat we vrouwen mogen zijn die de minsten uit ons midden liefhebben en verzorgen. Dat we vrouwen mogen zijn die lijken op Boaz. Dat we vrouwen mogen zijn die lijken op Jezus. 

Laten we praten: Wie was jouw ‘Boaz’ en welke invloed had de vriendelijkheid van deze persoon op jouw leven?  

Heb God Groots Lief! Het leesplan voor onze laatste week over Ruth vind je hier.


Reacties