Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 woensdag
LEES – Johannes 19:16-30 
SOAP –  Johannes 19:28-30

Jezus Christus heeft gewillig Zijn geest overgegeven in gehoorzaamheid aan God. Hij heeft het verlossingswerk volbracht. Jezus krachtige werk aan het kruis laat zien hoeveel God ervoor over heeft om ons zo dichtbij Hem te brengen en ons heel dicht aan Zijn hart te brengen. 

In welke omstandigheden word jij verleid om te twijfelen aan de bereidheid en het verlangen van God om te redden? Voor wiens redding blijf jij standvastig bidden? Jezus verdroeg het volle gewicht van Gods heilige toorn maar heeft ook de intensiteit van het menselijke lijden ervaren. Jezus bleef aan het kruis voor ons. Als we twijfelen aan Gods liefde voor ons mogen we onszelf eraan herinneren dat Jezus het volledige verlossingswerk aan het kruis heeft volbracht voor ons.  

Vader God, ik dank U voor het volledige werk aan het kruis wat Jezus heeft volbracht. Ik dank U dat ik mij voor eeuwig veilig mag weten in Uw beloften ook als ik twijfel. Help me om Uw genadige vergeving van mijn zonden te blijven herinneren als ik word geconfronteerd met de zonden van mensen om mij heen. In Jezus' naam. Amen.

Reacties