Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6: Jezus, gebroken voor ons
Goedemorgen en welkom bij onze laatste week van de studie Gebroken en Verlost. Ik ben zo blij dat je het hebt volgehouden, want ik ben ervan overtuigd dat dit de meest belangrijke week van onze studie is.

De afgelopen vijf weken hebben we gezien dat je gebroken bent als je een mens bent. Het resultaat van zonde is gebrokenheid. Gebrokenheid is iets waar we niet aan kunnen ontsnappen en het manifesteert zich op verschillende manieren, van trots tot onvruchtbaarheid, verlies, angst en nog veel meer.

Dus met Paulus zeggen we: ‘Wie kan ons redden van dit lichaam van de dood’ en van alle gebrokenheid die we om ons heen zien?

J E Z U S!

Hij is het prachtige antwoord op elk geruïneerd, gefragmenteerd stukje van ons leven. Maar de enige manier waarop Hij ons kon helen, was door zelf gebroken te worden voor ons.

Onze verzen zijn goed bekende verzen en ze laten zien welke lange weg Jezus ging om onze redder en heelmeester te worden.

Hij zou ons in die staat gebrokenheid en zonde hebben kunnen laten, maar in plaats daarvan werd Hij een van ons. Hij heeft honger, dorst en vermoeidheid ervaren. Hij wist uit eigen ervaring wat het was om afgewezen en bespot te worden, om oneerlijk behandeld te worden en hij wist zelfs hoe het was om in de steek gelaten te worden door degenen die het meest dichtbij Hem stonden. Hij wist wat het betekende dat mensen Hem allerlei kwaad aandeden terwijl hij niets daarvan had verdiend.

Uiteindelijk werd hij gestraft door zijn Vader voor leugens, onvriendelijkheid, overspel, moorden, smaad, klachten, verdorvenheden en allerlei andere vormen van zonde die Hij niet had begaan.

En dat deed Hij voor jou en voor mij!

Door Zijn straf, ontvangen wij vrede. Zijn straf had die van ons moeten zijn! Wij zijn degenen die gezondigd hebben en onze zonde stond tussen God en ons in. In plaats van vrede was er vijandschap. 

Maar Jezus nam dat allemaal op zich. Hij nam onze zonde, onze straf en onze verwijdering van God en Hij gaf ons vrede en gerechtigheid.

Nu kunnen we in Gods nabijheid komen en nu kunnen we zeker zijn van Zijn liefde. Nu hebben we altijd goddelijke hulp. Nu hebben we een glorieuze toekomst.

Door Zijn wonden zijn wij genezen. Jezus stierf zodat we vrede met God zouden hebben, maar Zijn dood bracht ons ook heling. Zijn dood bracht ons leven. Onze gebrokenheid was zo ernstig dat het elk gebied van ons wezen had getroffen, van ons hart tot onze ziel. Als je jezelf een beetje kent, weet je dat je jezelf niet beter kunt maken. Maar door het leven, de dood en de opstanding van Jezus hebben we de kracht om te vechten. We kunnen vechten tegen verleiding en we kunnen zelfs winnen. We kunnen de oorlog verklaren aan de zonde die op de loer ligt en overwinning behalen; niet omdat we sterk genoeg zijn, maar door de kracht van Jezus die aan ons is gegeven.

Laten we Christus’ werk aan het kruis dat Hij in onze plaats deed nooit voor lief nemen.

Kijkend naar Jezus,

Jen

Uitdaging van week 6: Het is Pasen, laten we ons verblijden en bewust richten op de dood van Jezus. Gebruik liederen, boeken of preken om je te helpen om de eerbied en dankbaarheid voor wat Hij voor ons deed te herontdekken.

Reacties