Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 woensdag

LEES – Psalm 103 
SOAP –  Psalm 103:11-13

Vanwege Zijn grote genade, heeft God Jezus Christus naar de aarde gestuurd om zondaren te redden. Allen die Zijn naam aanroepen voor verlossing, hun zonden zullen vergeven en vergeten worden. In Gods grote genade en liefde, koppelt Hij christenen niet meer aan hun al veroordeelde zonden. We hoeven ons niet meer uit schaamte te verbergen voor God als we struikelen en zondigen. We mogen naar Hem toe rennen voor correctie en herstel, wetende dat Hij ons onze fouten niet toerekent. 

Wat is jouw reactie op erkenning van jouw zonde en die van anderen? Ongeacht hoe een christen haar eigen falen beoordeeld, ze mag erop vertrouwen dat God Zijn kinderen ziet, gerechtvaardigd in Christus. Als gelovigen mogen we feest vieren, wetende dat God ons niet veroordeeld heeft, maar alleen de zonde in ons veroordeeld heeft. Dat God onze zonden vergeven heeft moet het voor ons makkelijker maken om anderen te vergeven, Hij heeft zoveel geduld, genade en grote liefde voor ons.

Vader God, ik dank U voor Uw Geest die de innerlijke werkingen van mijn hart blootlegt. Ik bid dat mijn hart zacht en ontvankelijk blijft voor Uw correctie. Als ik me wil verbergen voor U en Uw Woord uit de weg ga, herinner me er dan voorzichtig aan dat alle goede vaders degenen die zij liefhebben corrigeren. Ik dank U dat al mijn falen en fouten alleen maar mijn totale afhankelijkheid van U duidelijk maken. In Jezus' naam. Amen  

Reacties